Homebkk.com

Homebkk.com

บ้าน เพื่อนธรรม เพื่อนคู่ใจ เพื่อนเดินทาง

Recent Posts

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม – ทำไมต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองเสมอๆ เพราะ?

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม – ทำไมต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองเสมอๆ เพราะ?

ทำไมคนเราต้องสร้างคุณงามความดีเอาไว้เสมอ เพราะคุณงามความดี และบุญกุศล ที่เราสร้างเอาไว้ ก็เพื่อเป็นที่พึ่งของตนนั่นเอง ตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎะสงสาร บุญกุศลและคุณงามความดีที่เราสร้างไว้แล้วนั่นจะอำนวยความสะดวกและความสุขให้เกิดขึ้นแก่เรา ไปทุกภพทุกชาติที่ยังเกิดอยู่……… ทำไมบางคนชอบเข้าวัดทำบุญ ทำไมบางคนไม่ชอบเอาเสียเลย ทำไมบางคนเกิดมาเป็นคนใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเป็นสุขเสมอ ถึงแม้ไม่ได้ร่ำรวย ทำไมบางคนเกิดมาจิตใจโหดร้าย ไร้ซึ่งเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำไมบางคนรวยแสนรวย แต่ไม่ชอบเข้าวัดฟังธรรม ปฎิบัติธรรมเลย ทุกข้อสงสัยของทุกๆท่าน อยู่ในวีดีโอด้านล่างนี้แล้วค่ะ ลองฟังดูนะคะ ท่านเทศน์ได้กระจ่างชัดมากๆ สิ่งที่เคยสงสัยว่า ทำไม และ ทำไม หายไปหมดแล้วค่ะ ตั้งแต่ฟังวีดีโอของท่าน พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เทศน์เรื่อง “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

วางใจผิดชีวิตเป็นทุกข์

วางใจผิดชีวิตเป็นทุกข์

“ฉันทำผิดอะไร ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ ?” หญิงชร […]

ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญให้ได้กุศล รักษาศีลเอาบุญ รักษาศีลเอากุศล ทำไมจึงต่างกันหนักหนา

ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญให้ได้กุศล รักษาศีลเอาบุญ รักษาศีลเอากุศล ทำไมจึงต่างกันหนักหนา

เมื่อใดมีการพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่าง
สิ่งที่เรียกกันว่า “บุญ” กับ สิ่งที่เรียกว่า “กุศล” บ้างไม่มากก็น้อย
แล้วแต่ความสามารถ ในการพินิจพิจารณา แต่ว่า โดยเนื้อแท้แล้ว
บุญ กับ กุศล ควรจะเป็น คนละอย่าง หรือ เรียกได้ว่า ตรงกันข้าม
ตามความหมาย ของรูปศัพท์ แห่งคำสองคำ นี้ทีเดียว

คำว่า บุญ มีความหมายว่า ทำให้ฟู หรือ พองขึ้น บวมขึ้น นูนขึ้น,
ส่วนคำว่า กุศล นั้น แปลว่า แผ้วถาง ให้ราบเตียนไป โดยความหมาย
เช่นนี้ เราย่อมเห็นได้ว่า เป็นของคนละอย่างหรือเดินคนละทาง

บุญ เป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจพอใจชอบใจ เช่น ทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตาม
แล้วก็ฟูใจ อิ่มเอิบ หรือ แม้ที่สุดแต่รู้สึกว่า ตัวได้ทำสิ่งที่ทำยาก ในกรณีที่
ทำบุญเอาหน้า เอาเกียรติ อย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่า ได้บุญ เหมือนกัน แม้จะ
เป็น บุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้ หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เพื่อเอาบุญกันจริงๆ ก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่า ตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์
มีความปรารถนาอย่างนั้น อย่างนี้ ในภพนั้น ภพนี้ อันเป็น ภวตัณหา นำไปสู่
การเกิดในภพใหม่ เพื่อเป็น อย่างนั้น อย่างนี้ ตามแต่ ตนจะปรารถนา ไม่ออก
ไปจาก การเวียนว่ายตายเกิด ในวัฎสงสาร ได้ แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติ
อย่างไรก็ตาม ฉะนั้น ความหมายของคำว่า บุญ จึงหมายถึง สิ่งที่ทำให้ฟูใจ
และ เวียนไปเพื่อความเกิดอีก ไม่มีวันที่สิ้นสุดลงได้

ส่วนกุศลนั้น เป็นสิ่งที่ ทำหน้าที่ แผ้วถาง สิ่งกีดขวาง ผูกรัด หรือ รกรุงรัง
ไม่ข้องแวะ กับความฟูใจ หรือ พอใจ เช่นนั้น แต่มีความมุ่งหมายจะกำจัดเสียซึ่ง
สิ่งต่างๆ อันเป็นเหตุ ให้พัวพัน อยู่ใน กิเลสตัณหา อันเป็น เครื่องนำให้ เกิดแล้ว
เกิดอีก และมีจุดมุ่งหมาย กวาดล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัว ในเมื่อบุญต้องการ
โอบรัด เข้ามาหาตัว ให้มีเป็น ของของตัว มากขึ้น ในเมื่อฝ่ายที่ถือข้างบุญยึดถือ
อะไรเอาไว้มากๆ และพอใจ ดีใจนั้น ฝ่ายที่ถือข้างกุศล ก็เห็นว่า การทำอย่างนั้น
เป็นความโง่เขลา ขนาดเข้าไป กอดรัดงูเห่า ทีเดียว ฝ่ายข้างกุศล หรือ ที่เรียกว่า
ฉลาด นั้น ต้องการจะ ปล่อยวาง หรือ ผ่านพ้นไป ทั้งช่วยผู้อื่น ให้ปล่อยวาง หรือ
ผ่านพ้นไปด้วยกัน ฝ่ายข้างกุศล จึงถือว่า ฝ่ายข้างบุญนั้น ยังเป็นความมืดบอดอยู่

แต่ว่า บุญ กับ กุศล สองอย่างนี้ ทั้งที่มี เจตนารมณ์ แตกต่างกัน ก็ยังมี การกระทำ
ทางภายนอกอย่างเดียวกัน ซึ่งทำให้เราหลงใหลในคำสองนี้อย่างฟั่นเฝือ เพื่อจะให้
เข้าใจกันง่ายๆ เราต้องพิจารณา ดูที่ตัวอย่างต่างๆ ที่เรา กระทำกัน อยู่จริงๆ คือ
ในการให้ทาน ถ้าให้เพราะจะเอาหน้าเอาเกียรติ หรือ เอาของตอบแทน เป็นกำไร
หรือ เพื่อผูกมิตร หาพวกพ้อง หรือ แม้ที่สุดแต่ เพื่อให้บังเกิดในสวรรค์ อย่างนี้
เรียกว่า ให้ทานเอาบุญหรือได้บุญ แต่ถ้าให้ทาน อย่างเดียวกันนั่นเอง แต่ต้องการ
เพื่อขูดความขี้เหนียว ของตัว ขูดความเห็นแก่ตัว หรือให้เพื่อค้ำจุนศาสนา เอาไว้
เพราะเห็นว่า ศาสนาเป็น เครื่องขูดทุกข์ ของโลก หรือ ให้เพราะ เมตตาล้วนๆ
โดยบริสุทธิ์ใจ หรืออำนาจเหตุผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง ปัญญาเป็นผู้ชี้ขาดว่า
ให้ไปเสีย มีประโยชน์มากกว่าเอาไว้อย่างนี้ เรียกว่า ให้ทานเอากุศล หรือได้กุศล
ซึ่งมันแตกต่างๆ ไปคนละทิศ ละทางกับการให้ทานเอาบุญ เราจะเห็นได้กันสืบไป
อีกว่า การให้ทานเอาบุญนั่นเอง ที่ทำให้เกิดการฟุ่มเฟือยขึ้นในสังคม ฝ่ายผู้รับทาน
จนกลายเป็นผลร้ายขึ้น ในวงพระศาสนาเอง หรือในวงสังคมรูปอื่นๆ เช่น มีคน
ขอทานในประเทศมากเกินไป เป็นต้น การให้ทาน ถูกนักคิดพากันวิพากษ์วิจารณ์
ในแง่เสื่อมเสีย ก็ได้แก่ การให้ทานเอาบุญนี้เอง ส่วนการให้ทานเอากุศลนั้นอยู่สูง
พ้นการที่ถูกเหยียดอย่างนี้ เพราะว่ามีปัญญาหรือเหตุผลเข้าควบคุม แม้ว่าอยากจะ
ให้ทาน เพื่อขูดเกลา ความขี้เหนียว ในจิตใจ ของเขา ก็ยังมีปัญญา รู้จักเหตุผลว่า
ควรให้ ไปในรูปไหน มิใช่เป็นการให้ไปในรูปละโมบบุญหรือเมาบุญ เพราะว่ากุศล
ไม่ได้เป็นสิ่งที่หวานเหมือนกับบุญ จึงไม่มีใครเมา และไม่ทำให้เกิดการเหลือเฟือ
ผิดความสมดุลขึ้นในวงสังคมได้เลย นี่เราพอจะเห็นได้ว่า ให้ทานเอาบุญ กับ
ให้ทานเอากุศลนั่น ผิดกันเป็นคนละอันอย่างไร

ในการรักษาศีล ก็เป็นทำนองเดียวกันอีก รักษาศีลเอาบุญ คือรักษาไปทั้งที่ไม่รู้จัก
ความมุ่งหมายของศีล เป็นแต่ยึดถือในรูปร่างของการรักษาศีล แล้วรักษาเพื่ออวด
เพื่อนฝูง หรือ เพื่อแลกเอาสวรรค์ ตามที่ นักพรรณนาอานิสงส์ เขาพรรณนากันไว้
หรือ ทำอย่างละเมอไปตามความนิยมของคนที่มีอายุล่วงมาถึงวัยนั้นวัยนี้ เป็นต้น
ยิ่งเคร่งเท่าใด ยิ่งส่อความเห็นแก่ตัว และความยกตัว มากขึ้น เท่านั้น ยิ่งมีความ
ยุ่งยากในครอบครัว หรือวงสังคม เกิดขึ้นใหม่ๆ แปลกๆ เพราะ ความเคร่งครัด
ในศีลของบุคคลประเภทนี้อย่างนี้ เรียกว่ารักษาศีลเอาบุญ ส่วนบุคคลอีกประเภท
หนึ่ง รักษาศีลเพียงเพื่อให้เกิดการบังคับตัวเอง สำหรับจะเป็นทางให้เกิดความ
บริสุทธิ์ และความสงบสุขแก่ตัวเองและเพื่อนมนุษย์เพื่อใจสงบ สำหรับเกิดปัญญา
ชั้นสูง นี้เรียกว่า รักษาศีลเอากุศล รักษามีจำนวน เท่ากัน ลักษณะเดียวกัน ในวัด
เดียวกัน แต่กลับเดินไป คนละทิศละทาง อย่างนี้เป็นเครื่องชี้ ให้เห็นภาวะ แห่ง
ความแตกต่าง ระหว่างคำว่า บุญ กับคำว่า กุศล คำว่า กุศลนั้น ทำอย่างไรเสีย ก็
ไม่มีทางตกหล่ม จมปลักได้เลย ไม่เหมือนกับคำว่า บุญ และกินเข้าไป มากเท่าไร
ก็ไม่มีเมา ไม่เกิดโทษ ไม่เป็นพิษ ในขณะที่ คำว่า บุญ แปลว่า เครื่องฟูใจนั้น คำว่า
กุศล แปลว่า ความฉลาดหรือ เครื่องทำให้ฉลาด และ ปลอดภัย ร้อยเปอร์เซ็นต์

ในการเจริญสมาธิ ก็เป็นอย่างเดียวกันอีก คือ สมาธิเอาบุญ ก็ได้ เอากุศลก็ได้
สมาธิเพื่อดูนั่นดูนี่ ติดต่อกับ คนโน้นคนนี้ ที่โลกอื่น ตามที่ ตนกระหาย จะทำให้
เก่งกว่าคนอื่น หรือ สมาธิ เพื่อการไปเกิด ในภพนั้น ภพนี้ อย่างนี้เรียกว่า
สมาธิเอาบุญ หรือ ได้บุญ เพราะทำใจให้ฟู ให้พอง ตามความหมายของมัน
นั่นเอง ซึ่งเป็นของที่ปรากฏว่า ทำอันตราย แก่เจ้าของ ถึงกับต้อง รับการรักษา
เป็นพิเศษ หรือ รักษาไม่หาย จนตลอดชีวิต ก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะว่า สมาธิเช่นนี้
มีตัณหาและทิฎฐิเป็นสมุฎฐาน แม้จะได้ผลอย่างดีที่สุดก็เพียงได้เกิดในวัฏสงสาร
ตามที่ตนปรารถนาเท่านั้น ไม่เป็นไป เพื่อนิพพาน ส่วนสมาธิ ที่มีความมุ่งหมาย
เพื่อการบังคับใจตัวเอง ให้อยู่ในอำนาจ เพื่อกวาดล้าง กิเลส อันกลุ้มรุมจิตให้
ราบเตียน ข่มขี่มิจฉาทิฎฐิ อันจรมา ในปริมณฑลของจิต ทำจิตให้ผ่องใส เป็น
ทางเกิดของวิปัสสนาปัญญา อันดิ่งไปยังนิพพาน เช่นนี้เรียกว่า สมาธิได้กุศล
ไม่ทำอันตรายใคร ไม่ต้องหาหมอรักษา ไม่หลงวนเวียน ในวัฎสงสาร จึง
ตรงกันข้าม จากสมาธิเอาบุญ

ครั้นมาถึงปัญญา นี้ไม่มีแยกเป็นสองฝ่าย คือไม่มีปัญญาเอาบุญ เพราะตัว
ปัญญานั้น เป็นตัวกุศล เสียเองแล้ว เป็นกุศลฝ่ายเดียว นำออกจากทุกข์
อย่างเดียว แม้ยังจะต้อง เกิดในโลกอีก เพราะยังไม่แก่ถึงขนาด ก็มีความ
รู้สึกตัว เดินออกนอกวัฎสงสาร มีทิศทางดิ่งไปยังนิพพานเสมอ ไม่วนเวียน
จนติดหล่ม จมเลน โดยความไม่รู้สึกตัว ถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ ก็ยังไม่เรียกว่า
ปัญญาในกองธรรม หรือ ธรรมขันธ์ ของพุทธศาสนา ดังเช่น ปัญญาในทาง
อาชีพหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เป็นต้น

ตามตัวอย่าง ที่เป็นอยู่ในเรื่องจริง ที่เกี่ยวกับ การกระทำ ของพวกเราเอง
ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ทำให้เราเห็นได้ว่า การที่เราเผลอ หรือ ถึงกับหลงเอา
บุญ กับ กุศล มาปนเป เป็นอันเดียวกันนั้น ได้ทำให้เกิด ความสับสนอลเวง
เพียงไร และทำให้คว้าไม่ถูกตัวสิ่งที่เราต้องการ จนเกิดความยุ่งยากสับสน
อลหม่าน ในวงพวกพุทธบริษัทเองเพียงไร ถ้าเรายังขืนทำสุ่มสี่สุ่มห้า เอา
ของสองอย่างนี้ เป็นของอันเดียวกัน อย่างที่ เรียกกัน พล่อยๆ ติดปากชาวบ้านว่า
“บุญกุศลๆ” เช่นนี้อยู่สืบไปแล้ว เราก็จะไม่สามารถ แก้ปัญหา ต่างๆ อันเกี่ยวกับ
การทำบุญกุศล นี้ ให้ลุล่วงไป ด้วยความดี จนตลอดกัลปาวสาน ก็ได้

ถ้ากล่าวให้ชัดๆ สั้นๆ บุญเป็นเครื่องหุ้มห่อ กีดกั้นบาป ไม่ให้งอกงาม หรือ
ปรากฏ หมดอำนาจบุญเมื่อใด บาปก็จะโผล่ออกมา และงอกงามสืบไปอีก

ส่วนกุศลนั้น เป็นเครื่องตัด รากเหง้าของบาป อยู่เรื่อยไป จนมันเหี่ยวแห้ง
สูญสิ้นไม่มีเหลือ ความต่างกัน อย่างยิ่ง ย่อมมีอยู่ ดังกล่าวนี้

คนปรารถนาบุญ จงได้บุญ คนปรารถนากุศล ก็จงได้กุศล
และปลอดภัย ตามความปรารถนา แล้วแต่ใคร จะมองเห็น
และจะสมัครใจ จะปรารถนาอย่างไร ได้เช่นนี้ เมื่อใดจึงจะชื่อว่า
พวกเรารู้จัก บุญกุศล กันจริงๆ รู้ทิศทางแห่งการก้าวหน้า และ
ทิศทางที่วกเวียน ว่าเป็นของที่ไม่อาจจะเอามาเป็นอันเดียวกัน
ได้เลย แม้จะเรียกว่า “ทางๆ” เหมือนกัน ทั้งสองฝ่าย

วัดธารน้ำไหล

๒๕ มิ.ย. ๒๔๙๓

คัดจาก หนังสือ ชุมนุมข้อคิดอิสระ พุทธทาสภิกขุ
พิมพ์ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : buddhadasa.com
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก : pixabay.com

ฟังเสียงสวดพุทธมนต์ เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเรา และครอบครัวของเรา จากอันตรายต่างๆ 108 ประการ

ฟังเสียงสวดพุทธมนต์ เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเรา และครอบครัวของเรา จากอันตรายต่างๆ 108 ประการ

บทสวดพุทธมนต์ บทนี้ เป็นบทสวดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตด้วยพลังพุทธมนต์ และ ขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้เป็นอย่างดีค่ะ สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่คิดไม่ดี หรือ ปราถนาไม่ดีต่อตัวเราและครอบครัว เมื่อได้รับฟังบทสวดมนต์บทนี้แล้วจะช่วยให้สิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ภูต ผี เปรต อสูรกาย สัตว์ร้าย หรือ สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย รวมถึงมนุษย์ที่ไม่ดี และเจ้ากรรมนายเวร ไม่สามารถทำอันตรายต่อตัวเราและคนในครอบครัวของเราได้

อนุภาพของบทสวดมนต์นั้นมีพลังในการปกป้องคุ้มครองตัวผู้สวดผู้มีจิตตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้า ที่ยึดถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกเสมอมา บุญบารมีธรรมของพระองค์ จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเรา ครอบครัวเรา จากอันตรายต่างๆ 108 ประการ ต่อแต่นี้เป็นต้นไป ตลอดกาลนาน จนกว่าจะถึงพระนิพพาน…..

พุทธมนต์ชุดนี้ประกอบไปด้วยบทหลักๆดังต่อไปนี้

บทสวดมนต์ธรรมจักร ถ้าท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
คาถาชินบัญชร พระคาถาสำหรับผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง
อิติปิโส108 จบ

ชมวิหารพระพุทธ สักการะพระเจ้าล้านทอง ส่องพระธาตุหัวกลับ สุดมหัศจรรย์ ณ พระธาตุลำปางหลวง หนึ่งใน Unseen Thailand

ชมวิหารพระพุทธ สักการะพระเจ้าล้านทอง ส่องพระธาตุหัวกลับ สุดมหัศจรรย์ ณ พระธาตุลำปางหลวง หนึ่งใน Unseen Thailand

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และงดงามมาก ของชาวลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของชาวปีเถาะ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลำปางเลยทีเดียว ถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดลำปาง ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ ต้องแวะมาสักการะพระธาตุลำปางหลวงสักครั้งค่ะ

องค์พระธาตุลำปางหลวง
องค์พระธาตุลำปางหลวง
องค์พระธาตุลำปางหลวง
องค์พระธาตุลำปางหลวง

องค์พระธาตุลำปางหลวง ภายในได้บรรจุ พระเกศา และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ เป็นเจดีย์ทรงลังกา หุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองฉลุลาย หรือที่เรียกกันว่า “ทองจังโก”

วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง


สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง คือ

พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสำคัญของล้านนาในกู่ทรงปราสาท
พระธาตุหัวกลับ เงาจากกล้องรูเข็ม ซึ่งเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของช่างล้านนา โดยปรากฏอยู่ 2 แห่ง คือ ภายในวิหารพระพุทธบาท (ห้ามสุภาพสตรีขึ้น)
วิหารพระพุทธ ซึ่งจะมีการขึงฉากผ้าขาวรับเงาของพระธาตุ และเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand
องค์พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุที่มีความงดงามมากๆ ตามแบบศิลปะของล้านนา

วัดพระธาตุลำปางหลวง ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลำปาง ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยจึงทำให้ตัววัดดูโดดเด่นสง่างาม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระเกศ พระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา อ.เมือง จ.ลำปาง และที่บริเวณด้านหน้าวัดมีบริการรถม้านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะคิดค่าบริการ 150 บาทต่อรอบ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ถ้าใครมาเที่ยวเมืองลำปางในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 จะได้ชมงานประจำปีของวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นงานนมัสการพระแก้วดอนเต้า (พระแก้วมรกต) ซึ่งพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปาง

การเดินทาง
วัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ18 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงสายลำปาง-เถิน เมื่อพบหลักกิโลเมตรที่ 586 ให้เลี้ยวเข้าไปและขับตามทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา ให้เลี้ยวขวาและขับตรงไปอีก 3 กิโลเมตร วัดพระธาตุลำปางหลวงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก :  http://www.freeimages9.com, pixabay.com

นักธุรกิจพันล้านยิงตัวตาย คล้ายๆกับพระเคยเทศน์ให้ฟังว่า จนอะไรก็ไม่เท่าจนปัญญา

นักธุรกิจพันล้านยิงตัวตาย คล้ายๆกับพระเคยเทศน์ให้ฟังว่า จนอะไรก็ไม่เท่าจนปัญญา

จากข่าว นักธุรกิจพันล้านยิงตัวตายดับคาคอนโดหรู ทำให้นึกถึงคำของพระ ท่านเคยเทศน์ให้ฟังว่า จนอะไรก็ไม่เท่าจนปัญญา เพราะไม่รู้จะหาทางออกจากตรงไหน ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีแล้ว มืดมิดทุกทางแล้ว จนปัญญาจริงๆแล้ว เลยตัดสินปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว เพราะถ้าตัวเองตายแล้ว ปัญหาทุกอย่างก็จบลงไปพร้อมกับตนเอง แต่ในทางพุทธศาสนานั้น การฆ่าตัวตาย คือการไม่รักชีวิตตัวเอง เป็นบาปอย่างมหันต์มากๆ จะต้องทำการฆ่าตัวตายด้วยวิธีที่ใช้ทำร้ายตัวเอง อยู่ทุกๆวัน จนกว่าจะหมดกรรม ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กรรมนั้นถึงจะหมดไป สู้อยู่ต่อสู้กับปัญหาบนโลกมนุษย์จะยังดีกว่า ใช้วิธีฆ่าตัวเองตาย อย่างน้อยๆเราก็ยังได้รู้ว่า ปัญหาสามารถแก้ได้ถึงไหนแล้ว ปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอขอเพียงแค่เรามีสติ เราจะพบทางออกที่ดีให้กับตัวเราและปัญหาที่เราประสบอยู่เสมอ เปรียบดังเช่น แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

 

เที่ยวหมู่เกาะพีพี อาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร อัญมณีเม็ดงามที่ล้ำค่า รอคอยคุณมาสัมผัสอยู่ทุกเวลา…

เที่ยวหมู่เกาะพีพี อาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร อัญมณีเม็ดงามที่ล้ำค่า รอคอยคุณมาสัมผัสอยู่ทุกเวลา…

หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะในฝันของคนมากมาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพราะความสวยงามของผาสูงมากมาย กลางท้องทะเลกว้างใหญ่ สีเขียวมรกต ทำให้หมู่เกาะพีพี สวยติดอันดับโลก และเป็นหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ปราถนาจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต หมู่เกาะพีพี ได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหมู่เกาะแห่งนี้ส่วนใหญ่ มาเพื่อดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีสันที่สวยงามมากมาย

หมู่เกาะพีพีอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร ซึ่งหมู่เกาะพีพีนั้น เดิมทีชาวเลจะเรียกหมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” คำว่า “ปูเลา” แปลว่าเกาะ คำว่า “ปิอาปิ” แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง ต่อมามีชาวไทยมุสลิมจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ที่หมู่เกาะแห่งนี้ และเรียกหมู่เกาะแห่งนี้ว่า “ปีปี” และออกเสียงเพี้ยนมาเป็น “พีพี” จนปัจจุบันนี้

นอกจากนี้ในหมู่เกาะพีพี และรอบๆเกาะพีพียังมีสถานที่เที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจอีกมากมายอาทิเช่น

เกาะพีพีเล

เกาะพีพีเล กระบี่
เกาะพีพีเล กระบี่

เกาะพีพีเล เป็นเกาะที่มีความสวยงามมากๆเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก หมู่เกาะพีพี การได้มาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้เหมือนได้สูดโอโซนอย่างเต็มปอด ปลดภาระการงานทุกอย่างออก เพื่อชื่นชมความงดงามของท้องทะเลสีเขียวมรกตที่โอบล้อมภูเขาหินปูนที่มีอยู่รอบเกือบทั้งเกาะ ด้วยพื้นที่ของเกาะเพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร หน้าผาสูงชันตั้งฉากกับผิวน้ำทะเลที่มีความลึก เฉลี่ยประมาณ 20 เมตร และทางตอนใต้ของเกาะเป็นบริเวณที่น้ำลึกที่สุด วัดความลึกได้ประมาณ 34 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของปะการังมากมาย อาทิเช่น ปะการังโขด ปะการังผิวยู่ยี่ ปะการังดาวใหญ่ ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังดอกไม้ทะเล ปะการังถ้วยสมอง ปะการังไฟ ปะการังดอกเห็ด ปะการังเขากวางทรงพุ่มพาน ซึ่งเกาะพีพีเลแห่งนี้ เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ล้ำค่า รอคอยให้คนที่ปราถนาที่จะเห็นได้มาเที่ยวชมอยู่ตลอดเวลา

อ่าวมาหยา

เวิ้งอ่าวมาหยา
เวิ้งอ่าวมาหยา
อ่าวมาหยา
อ่าวมาหยา
อ่าวมาหยา กระบี่
อ่าวมาหยา กระบี่

อ่าวมาหยามีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวนขาดเล็กรูปจันทร์เสี้ยว ถูกโอบล้อมด้วยเขาหินปูน เป็นส่วนหนึ่งของเกาะพีพีตั้งอยู่บนเกาะพีพีเล เป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆของหมู่เกาะพีพีเลยก็ว่าได้ ด้วยความสวยงามของหาดทรายที่ขาวบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยเขาสูง และท้องทะเลสีเขียวมรกต ทำให้อ่าวมาหยาถูกฝรั่งนำไปสร้างเป็นภาพยนต์ ฮอลลีวูด เรื่อง เดอะบีช นำแสดงโดย ลีโอนาโอ ดิ คาปิโอ นักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากนั้นอ่าวมาหยาก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทันทีจวบจนวันนี้

ที่อ่าวมาหยาแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยแนวปะการังมากมาย ขยายขนาดปกคลุมทั่วทั้งอ่าวมาหยา ซึ่งแนวปะการังนี้ธรรมชาติได้สรรคสร้างมาเป็นเวลาหลายพันปี ทำให้บริเวณอ่าวมาหยาเป็นจุดดำน้ำดูปะการังและปลาสีสันสวยงามมากมายที่ดีที่สุดของเกาะพีพีเลยทีเดียว

ดำน้ำ อ่าวมาหยา
ดำน้ำ อ่าวมาหยา
ดำน้ำ อ่าวมาหยา กระบี่
ดำน้ำ อ่าวมาหยา กระบี่

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวอ่าวมาหยาคือ เดือนตุลาคม – เมษายน เพราะจะไม่มี ลมเข้ามาทางด้านหลังของเกาะพีพี น้ำในอ่าวมาหยาจะนิ่งสนิท ใส เป็นสีเขียวมรกตที่สวยงามมากๆ ส่วนช่วงเวลาอื่นจะสามารถมาเที่ยวที่อ่าวมาหยาได้บางวันที่อากาศดีและไม่มีลมแรงเท่านั้น

ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการมาเที่ยวอ่าวมาหยาคือ ช่วงเทศกาลหยุดยาวทั้งหลายนะคะ เพราะที่อ่าวแห่งนี้คนจะเยอะมากกกก ทำให้ความสวยงามของอ่าวหายไปเป็นครึ่งในพริบตาเลยค่ะ

เที่ยวอ่าวมาหยา ช่วงเทศกาล
เที่ยวอ่าวมาหยา ช่วงเทศกาล
เที่ยวอ่าวมาหยา วันหยุดยาว
เที่ยวอ่าวมาหยา วันหยุดยาว

 

เกาะพีพีดอน

เกาะพีพีดอน กระบี่
เกาะพีพีดอน กระบี่

เกาะพีพีดอนมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวคู่ คือ อ่าวต้นไทรและอ่าวโละดาลัม ได้โค้งเข้าหากันเหลือพื้นที่ตรงกลางไว้เป็นที่ราบแคบๆ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเกาะเลย ซึ่งทั้งสองอ่าวนี้มีความสวยงามติดอันดับโลกเลยทีเดียว เป็นอ่าวที่สร้างชื่อให้กับหมู่เกาะพีพีอีกแห่งหนึ่ง ถือว่าเป็นสีสันการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ประมาณ ๒๘ ตารางกิโลเมตร จากอ่าวต้นไทรนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามของเวิ้งอ่าวคู่ในยามที่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าได้นะคะ

ถ้ำไวกิ้ง

ถ้ำไวกิ้ง
ถ้ำไวกิ้ง
ถ้ำไวกิ้ง กระบี่
ถ้ำไวกิ้ง กระบี่

ถ้ำไวกิ้งมีลักษณะเป็นถ้ำคล้ายห้องโถงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากๆอยู่ภายในถ้ำ และที่ถ้ำแห่งนี้ยังเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก จนสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวเลแถบนี้ได้เลย ด้วยการเก็บรังนกนางแอ่น เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ ในปี พ.ศ.2515 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “ถ้ำพญานาค” เพราะรูปร่างหินก้อนหนึ่งภายในถ้ำมีลักษณะที่คล้ายเศียรพญานาค นอกจากนี้ภายในถ้ำมีภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ประมาณ ๗๐ ภาพ เป็นรูปช้างและรูปเรือชนิดต่างๆ จึงสันนิษฐานว่า เป็นเรือของพวกไวกิ้ง นักรบและนักเดินเรือชาวยุโรปมาแวะพักหลบลมมรสุม ขนถ่ายสินค้าหรือซ่อมแซมเรือ และภาพที่ปรากฎในถ้ำเหล่านี้เป็นฝีมือของนักเดินเรือหรือพวกโจรสลัดนั่นเอง เลยตั้งชื่อถ้ำแห่งนี้ว่า “ถ้ำไวกิ้ง”

การเดินทางไปเกาะพีพี
ไปเที่ยวหมู่เกาะพีพี ไปเช้าเย็นกลับ
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วเดินทางและแพ็คเกจทัวร์ได้ที่ บริษัททัวร์ ที่ท่าเรืออ่าวนาง จังหวัดกระบี่ หรือ บริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต จะมีเรือเร็วคอยให้บริการอยู่มากมาย สำหรับแพ็คเกจทัวร์ มีให้เลือกมากมายแล้วแต่ความชอบ แต่โปรแกรมทัวร์ที่นิยมที่สุด จะเริ่มจาก เกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ อ่าวโละซะมะ และไปแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ เกาะพีพีดอน จากนั้นก็จะเที่ยวตามจุดต่างๆของเกาะพีพีดอน ได้แก่ อ่าวต้นไทร อ่าวโละดาลัม และจุดชมวิว ของเกาะพีพีดอน

ไปเที่ยวหมู่เกาะพีพีแบบค้างคืน
จากจังหวัดกระบี่ จะมีท่าเรือเจ้าฟ้าในตัวเมือง เรือจะออกจากตัวเมืองกระบี่ไปยังเกาะพีพี วันละ 2 เที่ยว และเรือจะกลับจากเกาะพีพีมายังตัวเมืองกระบี่วันละ 2 เที่ยว เช่นเดียวกัน ใช้เวลา ในการเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง ที่เกาะพีพีนี้ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อทัวร์ย่อยๆ หรือเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่ต้องการได้
กระบี่ – เกาะพีพี เรือออกเวลา 10:00 น. และ 14:30 น.
เกาะพีพี – กระบี่ เรือออกเวลา 9:00 น. และ 13:00 น.
ค่าโดยสารเรือ คนล่ะ 150 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0 – 7562 – 2163

ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก : pixabay.com และ pantip.com


My Diary

Post ID:

วันนี้วันอาทิตย์งานหยุด อยากไปทำบุญที่ไหนสักแห่ง เคยได้ยินชื่อ หลวงพ่อโตวัดบางพลี มานานแล้วว่า ท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆ แต่ไม่เคยมีโอกาสมาเที่ยววัดบางพลีใหญ่ในเลยสักครั้ง วันนี้ถือเป็นโชคดีที่มีโอกาสได้ไปไหว้ขอพรกับ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน ที่สมุทรปราการ แม้ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันจะติดธุระมากๆ แต่ด้วยหัวใจที่ปราถนาอยากมากราบท่าน ทำให้พาตัวเองไปที่ท่ารถสองแถว สำโรง-บางพลี ตรงตลาดสดสำโรง ตอน 5 โมงเย็นพอดีเป๊ะ รถขับไปเรื่อยๆถึงวัดก็ประมาณ 5:40 นาฬิกา คิดว่าโบถ์หลวงพ่อโตต้องปิดแล้วแน่ๆ แต่ไม่เป็นไรในเมื่อหัวใจมันเรียกร้องขอชมบารมีของท่านรอบๆโบถ์ก็ได้ แต่พอเดินแกมวิ่งมาถึงในวัดปรากฎว่าโบถ์ยังไม่ปิดเลย เหมือนท่านจะทราบว่าเราต้องการมากราบท่าน ^__^ เพราะคุณลุงคนขายของในบริเวณวัดบอกว่า ปกติพอ 5:30 นาฬิกา เขาก็ปิดโบถ์แล้ว เราโชคดีนะที่พระที่ดูแลโบถ์อยู่ ท่านยังไม่ปิดโบถ์ เราได้มีโอกาสกราบท่าน และปิดทองบนองค์หลวงพ่อโต อย่างอิ่มบุญ สุขใจ มีความสุขสุดๆ เพราะทั้งโบถ์มีเราอยู่คนเดียว ไม่มีญาติโยมคนอื่นเหลืออยู่แล้ว เพราะเรามาเป็นคนสุดท้ายของวันนี้ หลังจากกราบท่านแล้ว อยากบูชาของมงคลภายในโบถ์สักอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคล เลือกได้หลวงพ่อโตองค์เล็กจิ๋วจำลองสำหรับแขวนหน้ารถยนต์ เราได้ยื่นเงิน 500 บาทให้พระที่ดูแลโบถ์ เพราะของที่จะบูชาเพียง 200 บาท แต่พระท่านไม่รับเงินจากเรา แถมท่านยังให้ของมงคลเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างด้วย ท่านช่างมีจิตเมตตาต่อเรามากๆ ท่านบอกว่า อาตมาให้โยมนะ เพราะโยมมาเป็นคนสุดท้ายปิดโบถ์วันนี้ โยมเอาของ 2 สิ่งนี้ไปไปอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อโตน่ะ โยมปราถนาสิ่งใดก็อธิษฐานเอานะ สรุปวันนี้ มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบองค์หลวงพ่อโตถึงสองครั้งด้วยกัน ช่างโชคดีมากๆ มีความสุขสุดๆ ที่ได้มีโอกาสมาไหวพระ ขอพรกับหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
ของมงคลภายในโบถ์ หลวงพ่อโตวัดบางพลี เพื่อบูชา
ของมงคลภายในโบถ์ หลวงพ่อโตวัดบางพลี เพื่อบูชา
บริเวณหน้าโบถ์ หลวงพ่อโต
บริเวณหน้าโบถ์ หลวงพ่อโต
ทางเข้าโบถ์ หลวงพ่อโต
ทางเข้าโบถ์ หลวงพ่อโต
บริเวณหน้าโบถ์ หลวงพ่อโต
บริเวณหน้าโบถ์ หลวงพ่อโต
ไหว้ราหู วัดหลวงพ่อโต บางพลี
ไหว้ราหู วัดหลวงพ่อโต บางพลี

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนับถือและศรัทธาอย่างมากจากคนบางพลี ชาวบ้านระแวกใกล้เคียง และทั่วสารทิศ ที่ได้ทราบข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน จากปากต่อปาก ทำให้หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ถ้าใครไม่เคยมาเที่ยวทำบุญ ไหว้พระขอพรกับ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เลย ต้องหาโอกาสมาให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะ และที่วัดบางพลีใหญ่ในนี้ บริเวณวัดกว้างใหญ่ มีที่จอดรถไว้บริการหลายจุด มีอาหารขายภายในบริเวณวัดด้วย รวมทั้งมีที่ให้นั่งทาน สะดวกสบาย ร่มรื่น มากๆ

ร้านขายอาหารและของที่ระลึก ภายในวัดหลวงพ่อโตบางพลี
ร้านขายอาหารและของที่ระลึก ภายในวัดหลวงพ่อโตบางพลี
ลานจอดรถ ข้างเจดีย์ วัดหลวงพ่อโตบางพลีใหญ่ใน
ลานจอดรถ ข้างเจดีย์ วัดหลวงพ่อโตบางพลีใหญ่ใน
ประตุเข้าวัด หลวงพ่อโตบางพลีใหญ่ใน
ประตุเข้าวัด หลวงพ่อโตบางพลีใหญ่ใน


ประวัติความเป็นมาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
ตามตำนานประวัติ กล่าวว่า เมื่อประมาณ  ๒๐๐ ปี
มีพระพุทธรูป ๓ องค์บังเกิดปาฏิหาริย์ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเรื่อยมา โดยเชื่อว่า ชาวบ้านในสมัยอยุธยาอาราธนา ลงสู่แม่น้ำสายสำคัญนี้ เพื่อให้ท่านหลบหลีกข้าศึก และภัยอันตายจากพม่า

หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปองค์สุดท้ายได้ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วลอยเข้ามาในลำคลองสำโรง ผู้พบเห็นต่างโจษจันกันไปทั่วถึงปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ จึงพากันอาราธนาหลวงพ่อขึ้นที่ปากคลองสำโรง แต่ฉุดดึงเท่าไรก็ไม่สำเร็จ ท่านไม่ยอมขึ้น มีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า คงเป็นเพราะบุญญาอภินิหารของท่าน แม้จะใช้จำนวนผู้คนสักเท่าไรอาราธนาฉุดท่านขึ้นบนฝั่งคงไม่สำเร็จเป็นแน่ ควรจะเสี่ยงทายต่อแพผูกชะลอกับองค์ท่าน แล้วใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยมาตามลำน้ำสำโรง และอธิษฐานว่า “หากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใด ก็ขอแสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุด ณ ที่นั้นเถิด” เมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันดังนั้นแล้ว ก็พร้อมใจกันทำแพผูกชะลอกับองค์ท่าน แล้วใช้เรือพายช่วยกันจ้ำพายจูงแพลอยเรื่อยมาตามลำคลอง

ครั้นแพลอยมาถึงบริเวณหน้า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม หรือปัจจุบันนี้คือ วัดบางพลีใหญ่ใน แพที่ผูกชะลอองค์ท่านก็เกิดหยุดนิ่ง ฝีพายพยายามจ้ำและพายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง แพนั้นก็หาได้ขยับเขยื้อนไม่ ชาวบางพลีถึงกับขนลุกซู่เห็นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนัก ต่างก้มลงกราบนมัสการด้วยความเคารพสักการะ แล้วพร้อมใจกันอาราธนาตั้งจิตอธิษฐานว่า “ถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ก็ขออาราธนาอัญเชิญองค์ท่านให้ขึ้นจากน้ำได้โดยง่ายเถิด”

และก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก เพียงใช้คนไม่มากนัก ก็สามารถอาราธนาท่านขึ้นจากน้ำได้โดยง่าย ทำให้ประชาชนต่างแซ่ซ้องในอภินิหารของท่าน และได้อาราธนาท่านขึ้นไปประดิษฐานในพระวิหาร ซึ่งต้องชะลอท่านขึ้นข้ามฝาผนังวิหาร เพราะขณะนั้นหลังคาพระวิหารยังไม่มี และประตูวิหารก็เล็กมาก ต่อจากนั้นท่านจึงได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารนั้นเรื่อยมา ครั้นต่อมาได้รื้อวิหารนั้นเพื่อสร้างเป็นพระอุโบสถที่ถาวร จึงต้องชะลออาราธนาองค์ท่านมาพักไว้ยังศาลาชั่วคราว จนกระทั่งได้สร้างพระอุโบสถสำเร็จแล้ว จึงได้อาราธนาท่านไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ เพื่อเป็นประธานของวัดบางพลีใหญ่ใน

พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร) หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เนื้อเป็นทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ความที่องค์ของท่านใหญ่โตมากเพราะหน้าตักกว้างถึง 3 ศอก 1 คืบ ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่า “หลวงพ่อโต”

หลวงพ่อโตแปลงร่าง ?
เมื่อครั้งที่ท่านยังประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเก่า บางวันที่เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ กลางคืนผู้คนจะได้ยินเสียงพึมพำอยู่ในวิหารคล้ายเสียงสวดมนต์ ครั้นเมื่อเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในนั้นเลยนอกจากหลวงพ่อโต บางคราวพระภิกษุสามเณรในวัดจะเห็นพระภิกษุชราห่มจีวรสีคร่ำคร่า ถือไม้เท้าเดินออกมายืนสงบนิ่งอยู่หน้าวิหาร ผู้ที่พบเห็นต่างก็เรียกกันมาดู เมื่อทุกคนเห็นพร้อมกันดีแล้ว ภิกษุชรารูปนั้นก็เดินหายเข้าไปในวิหารตรงองค์ของหลวงพ่อ เป็นดังนี้หลายครั้งหลายหน บางครั้งจะมีผู้เห็นเป็นชายชรารูปร่างสง่างาม มีรัศมีเปล่งปลั่ง นุ่งขาวห่มขาวเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็หายไปตรงพระพักตร์ของท่าน

แสดงปาฏิหาริย์ !!
เมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จใหม่ๆ ก่อนจะอาราธนาหลวงพ่อเข้าไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถ ได้วัดองค์ท่านกับช่องประตูพระอุโบสถ ช่องประตูใหญ่กว่าองค์ท่านประมาณ 5 นิ้ว ซึ่งสามารถนำท่านชะลอผ่านประตูเข้าไปได้สบายมาก ครั้นเวลาอาราธนาหลวงพ่อเข้าสู่พระอุโบสถจริงๆ กลับปรากฏว่า องค์หลวงพ่อใหญ่กว่าช่องประตูมาก จะทำอย่างไรก็ไม่สามารถนำท่านผ่านประตูเข้าไปได้

คณะกรรมการและประชาชนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็พากันตกใจ ให้ความเห็นว่าต้องทุบช่องประตูออกเสียให้กว้าง เมื่อนำหลวงพ่อเข้าไปแล้วค่อยทำประตูกันใหม่ แต่บางท่านให้ความเห็นว่าหลวงพ่อโตคงจะแสดงอภินิหารให้ทุกคนได้เห็นเป็นอัศจรรย์ก็ได้ ดังนั้นจึงพร้อมใจกันจุดธูปเทียนบูชาอธิษฐานขอให้หลวงพ่อผ่านเข้าประตูพระอุโบสถได้ เพื่อเป็นมิ่งขวัญคุ้มครองชาวบางพลีสืบต่อไป เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ก็อาราธนาหลวงพ่อเข้าสู่ประตูพระอุโบสถใหม่ คราวนี้ทุกคนก็ต้องแปลกใจที่องค์หลวงพ่อผ่านเข้าประตูพระอุโบสถได้อย่างง่ายดาย โดยมีช่องว่างระหว่างองค์หลวงพ่อกับประตูพระอุโบสถเสียอีก นับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตยิ่งนัก

ครั้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2520 หลวงพ่อได้กระทำให้เกิดปาฏิหาริย์ที่องค์ท่านซึ่งเป็นทองสัมฤทธิ์ เกิดนุ่มนิ่มไปหมดทั้งองค์ดังเนื้อมนุษย์ และต่อมาในปี พ.ศ.2522 ก็เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกครั้งหนึ่ง

บนบานศาลกล่าวหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
ผู้คนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ นานา มักจะมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอให้หลวงพ่อโตช่วยให้สมปรารถนา เมื่อสำเร็จผลแล้ว มักจะนำใบลานที่สานเป็นปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองมาถวายเป็นการแก้บน สาเหตุที่ใช้ปลาตะเพียนนั้น เพราะเชื่อกันว่าเป็นปลาคู่บารมีของหลวงพ่อ มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตที่ข้างวิหารมีสระน้ำย่อมๆ อยู่สระหนึ่ง บางคราวจะมีปลาเงินปลาทอง หรือปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ขนาดใหญ่ 2 ตัว ปรากฏให้เห็นลอยเล่นน้ำอยู่คู่กันในสระ ซึ่งในสระนั้นไม่เคยมีปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองมาก่อนเลย !!

ส่วนเรื่องที่ห้ามบนบานเด็ดขาดก็คือ การขอให้ไม่ถูกเกณฑ์ทหาร เช่นเดียวกับหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อ (ทอง) วัดเขาตะเครา เพราะผู้ที่บนในเรื่องดังกล่าว จะต้องถูกเกณฑ์ทหารทุกราย

งานนมัสการหลวงพ่อโต ทางวัดได้จัดให้มีงานสมโภชปีละ 3 ครั้ง คือ

  • งานปิดทองฝ่าพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อโต ระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ ถึง วันแรม 2 ค่ำ เดือน 3
  • งานนมัสการและปิดทองหลวงพ่อโต ระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ ถึง วันแรม 2 ค่ำ เดือน 4
  • งานประเพณีรับบัวและนมัสการหลวงพ่อโต ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 มีการจัดขบวนเรือแห่แหนหลวงพ่อโต (จำลอง) ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อรับดอกบัวที่ผู้คนถวายเป็นพุทธบูชา

นอกจากนี้ในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานทำบุญฉลองที่หลวงพ่อโตแสดงปาฏิหาริย์ให้องค์หลวงพ่อนิ่มเหมือนเนื้อของมนุษย์ หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปและชาวบางพลี รวมทั้งเป็นมิ่งขวัญของวัดบางพลีใหญ่ใน มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

การเดินทาง
รถสองแถว

นั่งรถสองแถวจากตลาดสำโรง จะเขียนว่า สำโรง บางพลี รถจะผ่านข้างวัดเลย เราก็เดินเข้าไปในวัดได้เลยค่ะ ค่ารถคนล่ะ 10 บาท ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที ขากลับก็รอรถที่จุดเดิมแต่อีกฟากหนึ่งของถนนนะคะ รถจากบางพลีจะขับผ่านตลาดสำโรงค่ะ

ตลาดสดสำโรง
ตลาดสดสำโรง
รถสองแถว สำโรง-บางพลี
รถสองแถว สำโรง-บางพลี
รถสองแถว สำโรง-บางพลี
รถสองแถว สำโรง-บางพลี