เยือนถิ่นพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์หลุย จนทสาโร อาจารย์ฝั้น อาจาโร อาจารย์วัน อุตตโม ณ สกลนคร

เยือนถิ่นพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์หลุย จนทสาโร อาจารย์ฝั้น อาจาโร อาจารย์วัน อุตตโม ณ สกลนคร

วันเวลาที่พัดผ่านไปดั่งสายลมกลายเป็นอดีตที่น่าจดจำ ให้เราชาวพุทธทุกคนได้ระลึกถึง พระอาจารย์ที่ได้ทำคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบันนี้ คือ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์หลุย จนทสาโร อาจารย์ฝั้น อาจาโร และ อาจารย์วัน อุตตโม ซึ่งทั้ง 4 ท่าน ถือเป็นบุคคลที่เราชาวพุทธจะได้ระลึกถึงท่านตลอดไป วันนี้จะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ตามรอยพระอรหันต์ กันนะคะ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว และตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร

ภายในบริเวณวัดป่าสุทธาวาสร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีพระอุโบสถที่สวยงาม เด่นเป็นสง่า ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้มีความสำคัญและสวยงามมากๆ ในอดีตเคยเป็นกุฏิที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มรณภาพ และยังเป็นที่ใช้ในการประชุมเพลิงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

อุโบสถ วัดป่าสุทธาวาส
อุโบสถ วัดป่าสุทธาวาส


ประวัติ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์มั่น กำเนิดในสกุลแก่นแก้ว ที่ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในปฏิมาธุดงด์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกับท่านอีกหลายองค์ที่ได้เข้ามาปฏิบัติ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของท่าน เช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อาลนาโย หลวงปู่แหวน สุจินต์โน เป็นต้น ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามาจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส และมรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4251 3490-1
การเดินทาง ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไปตามถนนสุขเกษมจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 250 เมตร
เว็บไซต์วัด http://luangpumun.org/wara/sutta.html

พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จนทสาโร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จนทสาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จนทสาโร

ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่เดียวกับ พระอาจารย์มั่น พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ท่านทรงร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย เพราะท่านต้องการให้ อัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น และ อาจารย์หลุยได้อยู่ใกล้กัน ซึ่งหลวงปู่หลุยเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านมีปฏิปทาชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน

ประวัติ อาจารย์หลุย จนทสาโร
พระอาจารย์หลุย กำเนิดในสกุลวรบุตร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้นับถือศาสนาคริสต์ อยู่ 5 ปี จนลุงของท่าน เรียกท่านว่า เซนต์หลุยส์ หรือ หลุย ท่านจึงถูกเรียกชื่อว่า หลุย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และต่อมาท่านได้กลับใจเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธแทน และได้อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2466 เป็นพระมหานิกาย ณ อ.แซงบาดาล จ.ร้อยเอ็ด ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในปฏิมาธุดงด์กรรมฐานเป็นวัตร เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น มรณภาพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2532

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4251 3490-1
การเดินทาง ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไปตามถนนสุขเกษมจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 250 เมตร
เว็บไซต์วัด http://luangpumun.org/wara/sutta.html

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้นสร้างเป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ ซึ่งพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ ขอให้ทุกคนได้สามัคคีกัน อย่าให้เกิดความแตกแยกและขอให้ยึดมั่นในคำสอนของท่านไว้ให้มั่นคง ขอให้เก็บอัฐิและเครื่องอัฐบริขารของท่านพระอาจารย์ไว้แห่งเดียวกัน

ประวัติ อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กำเนิดในสกุลสุวรรณรงค์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่ตำบลบ้านม่วงไข่ อำเภอพรรณานิคม และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 19 ปี ณ วัดโพนทอง จนอายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบทในพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกาย ต่อมาได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และมรณภาพเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2520

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4251 3490-1
การเดินทาง ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) เดินทางไปอำเภอพรรณานิคม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 37 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาผ่านที่ทาการอำเภอพรรณานิคมไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบทางเข้าวัดป่าอุดมสมพร
เว็บไซต์วัด https://th-th.facebook.com

พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม

พิพิธภัณฑ์ อาจารย์วันอุตตโม
พิพิธภัณฑ์ อาจารย์วันอุตตโม
เทือกเขาภูพาน
เทือกเขาภูพาน

ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำพวง ติดกับภูเขาในเขตท้องที่บ้านท่าวัด หมู่ที่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ บนเทือกเขาภูพาน พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม สร้างเป็นอาคารรูปทรงจตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชั้นล่างใช้แสดงภาพวาดเกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์ตั้งแต่เกิด ชั้นบนมีรูปปั้นของท่านในท่านั่งขัดสมาธิ พร้อมเครื่องสักการบูชาที่ตกแต่งสวยงาม และตู้กระจกแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่าน พิพิธภัณฑ์อาจารย์วันตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำพวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่

ประวัติอาจารย์วัน อุตตโม
พระอาจารย์วัน อุตตโม เดิมชื่อ วัน นามสกุล สีลารักษ์ เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2465 ที่ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครและอุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ที่วัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร ขณะที่จำพรรษาในปี พ.ศ.2488 พระอาจารย์วัน อุตตโม ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ที่วัดบ้านหนองผือ พระอาจารย์วัน ท่านเป็นพระที่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ “ทำให้ดูมากกว่าบอกให้ทำ” ท่านจึงเป็นที่เคารพรักของศิษย์ทั่วไปปฏิปทาของท่านคือความอดทนไม่บ่นว่าร้อนมาก หนาวมาก ท่านคงคิดว่าพูดออกไปแล้ว ก็ไม่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้กระมังจึงเงียบเสีย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2523

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4251 3490-1
การเดินทาง ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำพวง ติดกับภูเขาในเขตท้องที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์วัด http://watthamphuang.com/html/wan.htm

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก https://thai.tourismthailand.org
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก http://www.freeimages9.com http://www.luangpumun.org/ https://sites.google.com https://pantip.com

Please follow and like us:


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *