ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัลกินรีทอง สาขาลูกกตัญญูตัวอย่าง – บ้าน เพื่อนธรรม เพื่อนคู่ใจ เพื่อนเดินทาง
ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัลกินรีทอง สาขาลูกกตัญญูตัวอย่าง

ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัลกินรีทอง สาขาลูกกตัญญูตัวอย่าง

ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัล ลูกกตัญญู แม้แตงโมงจะมีเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต วิกฤตชีวิตที่ความรักไม่สมหวังถึงขั้นกินยาเกินขนาดต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ด้วยความ ที่แตงโมเป็นคนที่รักคุณพ่อและคุณแม่มาก แตงโมเป็นดาราที่กตัญญูต่อพ่อและแม่มาก ทำให้แตงโมผ่านจุดที่เหมือนฝันร้าย ในชีวิตมาได้ และในวันนี้ แตงโมได้รับรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 3 ในสาขา ลูกกตัญญูตัวอย่าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 งานนี้ คุณแม่และคุณพ่อของแตงโม ปลื้มปริ่มสุดๆ เว็บ homebkk ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ดาราที่ทั้งสวย และ กตัญญูอย่าง แตงโม นิดา ควรเอาเป็นแบบอย่างนะค่ะ ^___^

แตงโม นิดา
แตงโม นิดา
แตงโม นิดา
แตงโม นิดา


พุทธพจน์….

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดา อันบุตรแห่งตระกูลทั้งหลายใด บูชาอยู่ในเรือน
ของตน ตระกูลทั้งหลายนั้น ชื่อว่ามีพรหม มีบุรพาจารย์ มีอาหุไนย
คำว่าพรหม บุรพาจารย์  อาหุไนยนี่ เป็นคำเรียกมารดาบิดาทั้งหลาย
นั่นเพราะเหตุอะไร เพราะมารดาบิดาทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมาก
เป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดู แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ฯ

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
เราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อย
ที่บุคคลอื่นกระทำในเราทั้งหลายจักไม่เสื่อมสูญไป
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้

มารดาบิดา
ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงความสำคัญของมารดาบิดาไว้ดังข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้เป็นพ่อแม่ไว้ว่า

พฺรหมฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา ฯ

แปลใจความได้ว่า
มารดาบิดาเป็นพระพรหมของบุตร มีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
มารดาบิดาเป็นครู – อาจารย์คนแรกของบุตรสั่งสอนอบรมกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่น
มารดาบิดาเป็นบุคคลที่สมควรแก่วัตถุที่ลูกนำไปบูชา เป็นพระอรหันต์ของลูก
มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูบุตรจนโตใหญ่สามารถเลี้ยงตนเองได้
มารดา บิดาเป็นเทวดาของบุตร
มารดา บิดาเป็นบุพการีของบุตร

และมารดา บิดาเป็นมิตรในเรือนของบุตร “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร”

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก pantip.com
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Instagram melonp.official, woodytalk

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *