ผู้เขียน: adminkk

ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัลกินรีทอง สาขาลูกกตัญญูตัวอย่าง

ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัลกินรีทอง สาขาลูกกตัญญูตัวอย่าง

ความกตัญญูชนะทุกสิ่ง แตงโม นิดา กับรางวัล ลูกกตัญญู แม้แตงโมงจะมีเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต วิกฤตชีวิตที่ความรักไม่สมหวังถึงขั้นกินยาเกินขนาดต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ด้วยความ ที่แตงโมเป็นคนที่รักคุณพ่อและคุณแม่มาก แตงโมเป็นดาราที่กตัญญูต่อพ่อและแม่มาก ทำให้แตงโมผ่านจุดที่เหมือนฝันร้าย ในชีวิตมาได้ และในวันนี้ แตงโมได้รับรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 3 ในสาขา ลูกกตัญญูตัวอย่าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 งานนี้ คุณแม่และคุณพ่อของแตงโม ปลื้มปริ่มสุดๆ เว็บ homebkk ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ดาราที่ทั้งสวย และ กตัญญูอย่าง แตงโม นิดา ควรเอาเป็นแบบอย่างนะค่ะ ^___^

แตงโม นิดา
แตงโม นิดา
แตงโม นิดา
แตงโม นิดา


พุทธพจน์….

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดา อันบุตรแห่งตระกูลทั้งหลายใด บูชาอยู่ในเรือน
ของตน ตระกูลทั้งหลายนั้น ชื่อว่ามีพรหม มีบุรพาจารย์ มีอาหุไนย
คำว่าพรหม บุรพาจารย์  อาหุไนยนี่ เป็นคำเรียกมารดาบิดาทั้งหลาย
นั่นเพราะเหตุอะไร เพราะมารดาบิดาทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมาก
เป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดู แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ฯ

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
เราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อย
ที่บุคคลอื่นกระทำในเราทั้งหลายจักไม่เสื่อมสูญไป
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้

มารดาบิดา
ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงความสำคัญของมารดาบิดาไว้ดังข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้เป็นพ่อแม่ไว้ว่า

พฺรหมฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา ฯ

แปลใจความได้ว่า
มารดาบิดาเป็นพระพรหมของบุตร มีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
มารดาบิดาเป็นครู – อาจารย์คนแรกของบุตรสั่งสอนอบรมกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่น
มารดาบิดาเป็นบุคคลที่สมควรแก่วัตถุที่ลูกนำไปบูชา เป็นพระอรหันต์ของลูก
มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูบุตรจนโตใหญ่สามารถเลี้ยงตนเองได้
มารดา บิดาเป็นเทวดาของบุตร
มารดา บิดาเป็นบุพการีของบุตร

และมารดา บิดาเป็นมิตรในเรือนของบุตร “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร”

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก pantip.com
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Instagram melonp.official, woodytalk

Please follow and like us:
หอคำหลวง พ่วงศิลป์ปั้นล้านนาคุ้มเจ้า เช้าเย็นสวยเด่นตั้งสง่า มาแอ่วเชียงใหม่เมื่อใดต้องไม่พลาด

หอคำหลวง พ่วงศิลป์ปั้นล้านนาคุ้มเจ้า เช้าเย็นสวยเด่นตั้งสง่า มาแอ่วเชียงใหม่เมื่อใดต้องไม่พลาด

หอคำหลวงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี สร้างด้วยศิลปะล้านนา ศิลปะเชียงขวาง และศิลปะเชียงแสนผสมกัน ได้แนวคิดในการสร้างมาจากคุ้มหลวงหรือคุ้มเจ้า เป็นสถานที่ออกว่าราชการของเจ้าผู้ครองหรือกษัตริย์ล้านนาในอดีต สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอคำหลวงนั้นตั้งอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


การเดินทาง

หอคำหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง ประมาณ 7 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ประมาณ 3 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น.
อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
สอบถามข้อมูล โทร. 0 5311 4195-6


ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก
http://www.freeimages9.com

Please follow and like us:
รับขันธ์ 5 คิดว่ารับองค์เทพเข้าตัว ที่แท้ก็ผีทั้งนั้น จาก หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

รับขันธ์ 5 คิดว่ารับองค์เทพเข้าตัว ที่แท้ก็ผีทั้งนั้น จาก หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

คิดว่ารับองค์เข้าตัวที่แท้ก็ผีทั้งนั้น ช่วงราวปี พ.ศ.2530 สังคมไทยยุคนั้นมีการเชื่อเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีกันอย่างมากมาย ผู้คนพากันไปทำพิธีรับขันธ์ 5 ตามสำนักสงฆ์ที่เกิดขึ้นมากมาย แน่นอนไม่มีสำนักไหนบอกว่าทรงผี มีแต่อวดว่า สำนักตน ทรงเทพยาดาชั้นสูงบ้าง ทรงพระเถระในอดีตบ้าง ทรงพระมหากษัตริย์ไทยบ้าง คนก็หลงเชื่อไปรับรับขันธ์ 5 รับองค์เทพ เข้าสู่กายใจของตน เพราะคิดว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แต่รับขันธ์ได้ไม่นาน ก็มักจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง ครองสติไม่ได้บ้าง ต้องได้ไปเสียเงินให้สำนักสงฆ์นั้นอยู่เรื่อยเสมอๆ อาการจึงจะดีขึ้น แล้วอีกไม่นานก็กลับมาเป็นอีกซ้ำซากอยู่เช่นนี้ หลายคนที่ไปรับขันธ์ 5 มาคิดเปลี่ยนใจอยากจะเลิก และกลับมาเป็นตัวของตัวเอง บางคนโชคดีมีคนแนะนำมากราบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงปู่ท่านก็สงเคราะห์ให้ ท่านว่าผีทั้งนั้น ท่านมักจะแนะนำให้มารักษาศิลภาวนา มีสติรู้ตัวในอิริยาบถต่างๆจะได้มีเกราะป้องกันตัวเองเวลาที่สำนักสงฆ์เขาปล่อยผีมาเข้าเราก็จะเข้าไม่ได้ บางรายไปสำนักทรงมานานปี แถมไปทานอะไรอะไรของเขา อย่างนี้เคยได้ยินหลวงปู่บอกว่าเป็นจนกระดูกดำแล้วรักษายาก คนที่เป็นมากหากรู้จักทำสมาธิภาวนาก็จะหายได้ไวหน่อย แต่หากไม่รู้จักทำสมาธิภาวนาก็ยากที่จะเยียวยา ……เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถึงห้ามไม่ให้ไปรับ ขันธ์ 5 ต้องฟังวีดีโอข้างล่างนี้ค่ะ แล้วจะเข้าใจนะคะ

Please follow and like us:
วันวานเป็นเช่นไร วันนี้พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ก็ยังเหมือนเดิม พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง สรรคสร้างความงามข้ามกาลเวลา

วันวานเป็นเช่นไร วันนี้พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ก็ยังเหมือนเดิม พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง สรรคสร้างความงามข้ามกาลเวลา

ครั้งหนึ่งได้เคยมาเที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวันแห่งนี้ ยังจดจำจนวันนี้ไม่เคยลืม เป็นพระราชวังที่ร่มรื่นมากๆ และงดงามมากๆ บรรยากาศทั้งภายนอกและภายในของพระราชวัง สวยมีมนต์เสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก มีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินย้อนเวลากลับไปเมื่อ 100 ปีที่แล้ว สัมผัสได้ถึงความเป็นไทย ที่ละเมียดละไม อ่อนช้อย ความร่มรื่นของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านไปไม่มีประมาณ ลมทะเลพัดมาเฉื่อยๆ เป็นระยะๆ ทำให้จิตใจ ปลอดโปร่งโล่งสบาย จิตสงบและมีความสุขได้แบบไม่น่าเชื่อ ถ้าใครยังไม่เคยได้มาเที่ยวที่นี่เลย ลองหาเวลามาเที่ยวนะคะ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง รอคุณมาเยี่ยมเยือนด้วยความอบอุ่นอยู่ทุกเวลาค่ะ ^__^

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน
มฤคทายวัน
มฤคทายวัน
มฤคทายวัน
มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทอง และ ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นส่วนของฝ่ายหน้า ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา พระที่นั่งพิศาลสาครเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอาคารข้าราชบริพารฝ่ายหน้าเป็นบริวารหลายหลัง และมีแนวระเบียงยื่นลงสู่ทะเลเป็นที่ลงสรงน้ำ และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ เป็นอาคารโถงสองชั้นเปิดโล่งใช้เป็นที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ และเป็นโรงละครซึ่งเคยจัดแสดงละครครั้งสำคัญ 2 ครั้ง คือ เรื่องพระร่วง และวิวาห์พระสมุทร

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน


เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3250 8444-5, 0 3250 8039
การเดินทาง ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ ถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่ 216-217 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

Please follow and like us:
เพราะชีวิตนี้สั้นนักและไม่เที่ยง ต้องรีบทำความดีกับคนที่เรารัก ต้องเร่งทำบุญเก็บตุนกุศล โดยด่วน

เพราะชีวิตนี้สั้นนักและไม่เที่ยง ต้องรีบทำความดีกับคนที่เรารัก ต้องเร่งทำบุญเก็บตุนกุศล โดยด่วน

จากข่าว สาวท้อง 6 เดือน อายุ ประมาณ 31 ปี หน้าวูบเป็นลมตกรางรถไฟ ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บ้านทับช้างและถูกรถไฟฟ้าทับเสียชีวิตคาที่ ทำให้รู้สึกสะเทือนใจหนักมาก ทำให้รู้สึกว่า ชีวิตนี้ไม่เที่ยงหนอ เรายังมีลมหายใจ ต้องรีบทำความดีกับคนที่เรารัก ต้องเร่งทำบุญเก็บตุนกุศล คุณงามความดีไว้ให้มากๆ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง ซึ่งในทางศาสนาพุทธของเราได้สอนเรื่อง มรณานุสติ เพื่อให้เวลาที่ต้องสูญเสีย หรือ เวลาที่ต้องป่วยหนัก สามารถรับมือได้กับความตาย หรือ ขณะที่มีชีวิตอยู่เราจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันนะคะ

เพราะชีวิตนี้สั้นนักและไม่เที่ยง ความตายจะมาหาเราตอนไหนก็ยังไม่อาจทราบได้ ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องหมั่น ทำบุญ สร้างกุศล ด้วยการ บริจาคทาน ฟังธรรม ปฎิบัติภาวนา อบรมจิตใจอยู่เป็นนิตย์ เมื่อถึงเวลาละจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปสบาย เสวยสุขอยู่บนสวรรค์กันนะคะ ดีกว่าตกนรกเป็นไหนๆเน๊อะ ^__^

เพื่อให้เข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ควรฟังวีดีโอ 2 ชุดนี้นะคะ

Please follow and like us:
สายธารแห่งศรัทธา หลั่งไหลกราบขอพรหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล เดินทางไกลใกล้แคล้วคลาดปลอดภัย

สายธารแห่งศรัทธา หลั่งไหลกราบขอพรหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล เดินทางไกลใกล้แคล้วคลาดปลอดภัย

มาเที่ยวหัวหินต้องไม่พลาด มาเที่ยววัดห้วยมงคล นมัสการหลวงปู่ทวด ที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยบารมีของหลวงปู่ทวดที่เมตรตาต่อชาวพุทธมาช้านาน แม้ท่านจะละสังขารไปนานแล้วแต่รูปปั้นของหลวงปู่ทวด ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือจนถึงทุกวันนี้ สายธารแห่งศรัทธาได้หลั่งไหลมาที่วัดห้วยมงคลทุกวัน ไม่เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น เพื่อกราบขอพรหลวงปู่ทวด ให้เดินทางไกลใกล้แคล้วคลาดปลอดภัย ด้วยบารมีของหลวงปู่ทวด ไม่ว่าจะเดินทางไป ณ แห่งหนใด เพียงน้อมจิตระลึกถึงท่านเพียงเท่านั้น ก็มั่นใจได้ว่าการเดินทางครั้งนั้นปลอดภัย ไร้กังกล

หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล
หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล

ถ้ามาวัดห้วยมงคลแล้วไม่ได้รอดท้องช้างเอราวัณ ถือว่าเดินทางมายังไม่ถึงวัดห้วยมงคล ซึ่งช้างเอราวัณที่วัดห้วยมงคลนี้ทำมาจากไม้มงคล 9 ชนิดคือ ไม้สัก ไม้รัก ไม้พยุง ไม้ขนุน ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็งรัง ไม้ตะเคียน และไม้จันทร์ชะมด ขนาดลำตัวของช้างเอราวัณใหญ่กว่าช้างจริงๆถึงเท่าตัว เชื่อกันว่าการได้รอดท้องช้างเอราวัณที่วัดห้วยมงคล จะทำให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยและประสบแต่ความโชคดีตามชนิดของไม้ที่ได้นำมาสร้างเป็นช้างเอราวัณ

ช้างเอราวัณ วัดห้วยมงคล
ช้างเอราวัณ วัดห้วยมงคล


ประวัติวัดห้วยมงคลโดยย่อ
วัดห้วยมงคล เดิมชื่อ วัดห้วยคต ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมายังวัดนี้ ทรงพระราชทานนามใหม่จากวัดห้วยคต เป็นวัดห้วยมงคล และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงปู่ทวด ซึ่งรูปหล่อหลวงปู่ทวดมีขนาด หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น ชั้นล่างกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใต้ฐานเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ไว้เพื่อปฏบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนา

ข้อมูลวัดห้วยมงคล
ที่อยู่
หมู่ 6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลาเปิดปิด 05.00 – 21.00น.
เบอร์โทร 0 3257 6297, 0 3257 6187
ค่าเข้าชม เข้าชมฟรี
เว็บไซต์

การเดินทางไปวัดห้วยมงคล
การเดินทางไปวัดห้วยมงคลด้วยรถยนต์จากหัวหิน ใช้เส้นทางหนองพลับ-ป่าละอู(ทางหลวงหมายเลข 3218) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงตำบลทับใต้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกหนองตะเภา แล้วเข้าไปตามทางจนถึงวัดห้วยมงคล

แผนที่วัดห้วยมงคล

แผนที่วัดห้วยมงคล
แผนที่วัดห้วยมงคล

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก
http://www.thailandtemples.org, https://thai.tourismthailand.org และ https://th.wikipedia.org

Please follow and like us: