หมวดหมู่: ทางแห่งพุทธะ

ทางแห่งพุทธะ

เยือนถิ่นพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์หลุย จนทสาโร อาจารย์ฝั้น อาจาโร อาจารย์วัน อุตตโม ณ สกลนคร

เยือนถิ่นพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์หลุย จนทสาโร อาจารย์ฝั้น อาจาโร อาจารย์วัน อุตตโม ณ สกลนคร

วันเวลาที่พัดผ่านไปดั่งสายลมกลายเป็นอดีตที่น่าจดจำ ให้เ …