Recent Posts

วัดสวนดอก วัดงามแห่งล้านนา เมืองเชียงใหม่ มานมัสการแล้ว ชีวิตสดชื่นเฉกเช่นดอกไม้ในยามเช้า ^^

วัดสวนดอก วัดงามแห่งล้านนา เมืองเชียงใหม่ มานมัสการแล้ว ชีวิตสดชื่นเฉกเช่นดอกไม้ในยามเช้า ^^

วัดสวนดอก เชียงใหม่ หรือที่ใครๆพากันเรียกว่า วัดบุปผาราม วัดงามแห่งเชียงใหม่ ซึ่งคำว่า “บุปผา” แปลว่า “ดอกไม้” นั่นเอง แต่จริงๆแล้ว วัดสวนดอกเชียงใหม่ มีชื่อเรียกว่า วัดบุพพาราม เพราะคำว่า “บุพพาราม” แปลว่า “ทิศตะวันออก” เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่

วัดสวนดอก เชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่
วัดสวนดอกเชียงใหม่
วัดสวนดอกเชียงใหม่

วัดสวนดอก เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว ทำให้วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความงดงามของวัดอย่างไม่ขาดสาย เดิมทีวัดนี้มีชื่อว่า  “วัดเม็ง” หรือ “วัดอุปปาใน” เป็นวัดเก่าแก่ มีฐานะเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดชัยมงคล (วัดอุปปานอก) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2040 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 12 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้บริเวณพระราชอุทยานเก่าของพระเจ้าติโลกราช และตั้งชื่อว่า วัดบุพพาราม แปลว่า พระอารามตะวันออก

วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
วัดบุปผาราม เชียงใหม่

สำหรับชาวพุทธที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ วัดสวนดอก เชียงใหม่ ต้องไม่พลาดมา นมัสการพระพุทธไทยภาลประสิทธิโชค และ พระพุทธนเรศสักชัยไพรีพินาศ นะคะ ซึ่ง พระพุทธไทยภาลประสิทธิโชคนั้น ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังเล็กที่ยังรักษาแบบโบราณ มีหอมณเฑียรธรรม ชั้น 1 และยังมีภาพประติมากรรมเรื่องราวของเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี เทศกาลที่เล่าเรื่องทั้ง 12 เดือน รวมอยู่ด้วย ส่วนพุทธนเรศสักชัยไพรีพินาศ เป็นพระพุทธรูปไม้สักที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้น มีอายุประมาณ 400 กว่าปี และนอกจากนี้ ที่วัดนี้ยังมีพระพุทธบุพพาภิมงคล ภปร พระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นประธานหล่อพระในปี 2519 อีกด้วยนะคะ

วัดบุพพาราม เชียงใหม่
วัดบุพพาราม เชียงใหม่
วัดบุพพาราม เชียงใหม่
วัดบุพพาราม เชียงใหม่


เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5327 8304
การเดินทาง วัดสวนดอก ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางถนนสุเทพ มุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโรงพยาบาลมหาราช แล้วเลี้ยวซ้ายตรงโรงพยาบาลประสาท วัดสวนดอกอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากประตูสวนดอก ไปทางทิศตะวันตก 1 กิโลเมตร
เว็บไซต์วัด http://www.watsuandok.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก : วัดสวนดอก และ http://www.freeimages9.com

หลวงพ่อจรัญ เทศน์ในวันอาสาฬหบูชา ท่านกล่าวว่า ให้จุดเทียนไว้ที่จิต จุดเทียนไว้ที่ใจ จิตใจจะได้ดีมีปัญญา

หลวงพ่อจรัญ เทศน์ในวันอาสาฬหบูชา ท่านกล่าวว่า ให้จุดเทียนไว้ที่จิต จุดเทียนไว้ที่ใจ จิตใจจะได้ดีมีปัญญา

พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกคือวันนี้ พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรอยู่หลายปีจนได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากนั้นท่านก็เมตตาที่ต้องการสอนหมู่สัตว์ให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดของ วัฎสงสารเช่นเดียวกับท่าน จีงมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ซึ่งพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก จึงขอบวชกับพระพุทธเจ้า ทำให้มีพระสงฆ์รูปแรกในศาสนาพุทธ และพระปัญจวัคคีย์อีก 4 ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชกับพุทธเจ้าเป็นลำดับต่อมา….

หลวงพ่อจรัญ ท่านกล่าวว่า ให้จุดเทียนไว้ที่จิต จุดเทียนไว้ที่ใจ จิตใจจะได้ดีมีปัญญา ลูกหลานจะได้เรียนเก่ง เจริญก้าวหน้า ไม่ใช่ถวายเทียนแค่ดอกเดียวแล้วได้ไปสวรรค์ถึง 6 ชั้นฟ้า มันจะมากเกินไป ^^ โยมค้ากำไรเกินควร พระก็ให้พรเกินโควต้า ยกตัวอย่าง ถวายบาทเดียว ก็ขอให้รวยถึง 12 ล้าน มัชฌิมา ปฏิปทา ปานกลาง อย่าให้ตึงเกินไป อย่าให้หย่อนเกินไป….ถ้ามีศิลเมื่อใด ธรรมะก็จะเกิดขึ้นเอง เรียกว่าศิลธรรม พระแท้จะมีพระวินัย พระไม่แท้จะเป็นพระลิเก จะไขว้เขว ไม่มีพระวินัย ทำให้ต่อยกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง ทำให้มีข่าว พระต่อยกันออกมาบ้างในบางคราวตามข่าวออนไลน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ซึ่งพระเขาไม่ต่อยกันหรอก ที่ต่อยกันนะ มันคือคน ที่ไม่ใช่พระ คนที่แต่งเหลือง ห่มเหลือง นุ่งเหลืองเท่านั้นเอง……

วันอาสาฬหบูชา ต้องการเปลี่ยนผ้า ซื้อผ้าอาบน้ำฝนถวายพระ ขณะเดียวกันก็ควรซื้อผ้ากลับไปเปลี่ยนให้คุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายด้วย จะได้บุญกันทั่วหน้า…

เพื่อให้เข้าใจ วันอาสาฬหบูชา ให้กระจ่างชัดเจน กรุณาฟังเทศน์ของ หลวงพ่อจรัญ นะคะ ดีมากๆเลยค่ะ

วัดร่องขุ่น วัดที่ใครๆก็รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจว่าวัดนี้สอนอะไรเราบ้าง บาป บุญ เส้นกั้นบางๆของการเกิดเป็นคน

วัดร่องขุ่น วัดที่ใครๆก็รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจว่าวัดนี้สอนอะไรเราบ้าง บาป บุญ เส้นกั้นบางๆของการเกิดเป็นคน

วัดร่องขุ่นเป็นวัดที่สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นวัดที่สร้างด้วยงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทำให้วัดร่องขุ่นเป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ว่าเป็นวัดสีขาว สวยสะอาดตา ดูงดงามมากๆ นอกจากนี้ภายในวัดร่องขุ่นยังแฝงไปด้วยคติธรรม ให้คนที่ได้มาเที่ยวชมวัด ได้เห็นว่าคนที่ทำบาปจะต้องตกนรกอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันถ้าคนที่ทำความดี จะได้เสวยสุขอยู่ในวิมานบนสวรรค์อย่างแน่นอน

วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น อ.เฉลิมชัย
วัดร่องขุ่น อ.เฉลิมชัย
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น


อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปรารถนาจะสร้างวัดร่องขุ่นให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างในวัดร่องขุ่นมีความหมายดังนี้คือ

สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ
ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

การเดินทาง

วัดร่องขุ่น การเดินทาง
วัดร่องขุ่น การเดินทาง


วัดร่องขุ่น หอศิลป์ฯ และ ห้องแสดงภาพ เปิดให้เข้าชม

  • วันจันทร์-ศุกร์  เวลา : 08.00 – 17.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา : 08.00 – 18.00 น.

สอบถามข้อมูล โทร. 0 5367 3579, 0 5367 3967

ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก pixabay.com
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.watrongkhun.org

พระธาตุดอยกองมู พระธาตุบนดอยสูง จูงรัก จูงสุข จูงใจ จูงใครๆให้มาเที่ยว แม่ฮ่องสอน

พระธาตุดอยกองมู พระธาตุบนดอยสูง จูงรัก จูงสุข จูงใจ จูงใครๆให้มาเที่ยว แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดที่ไม่ว่าใครที่แวะเวียนมาเที่ยวแม่ฮ่องสอน ต้องแวะมานมัสการพระธาตุดอยกองมู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งพระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างมานานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าวัดปลายดอย ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยพ่อค้าชาวไทใหญ่ชื่อ “จองต่องสู่” เมื่อ พ.ศ. 2403 ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระตามทิศทั้งแปด ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย “พญาสิงหนาทราชา” เจ้าผู้ครอง แม่ฮ่องสอนคนแรกเพื่อเป็นที่ระลึกในการขึ้นครองแม่ฮ่องสอน และเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งนำมาจากพม่า โดยเจดีย์องค์นี้มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนสามชั้น ตรงมุมทั้งสี่ของฐานมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับอยู่ บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระแบบศิลปะมอญ ซุ้มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด แต่ละยอดเป็นทรงประสาทซ้อนสามชั้น ประดับลวดลายปูนปั้นสวยงาม

พระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมู
พระธาตุเจดีย์ 2 องค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
พระธาตุเจดีย์ 2 องค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมู
วิหาร พระธาตุดอยกองมู

นอกจากความงดงามของ พระธาตุเจดีย์ 2 องค์แล้ว ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ยังมีวิหารอยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกัน วิหารหลังนี้มีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาซ้อนสามชั้น มุงด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะ ฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่

วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู

ในช่วงเทศกาลสำคัญ อาทิเช่น งานวันปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันออกพรรษา วัดพระธาตุดอยกองมู จะมีการจัดงานทุกครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวแม่ฮ่องสอนได้มีส่วนร่วมในงานบุญงานกุศล

การเดินทาง
วัดพระธาตุดอยกองมูตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้ทางหลวงสาย108 บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ให้ขับรถตรงขึ้นไปซ้ายมือ ขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรจะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู

เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 19:00 น.
สอบถามข้อมูล โทร. 08 1026 4544


ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก
http://www.freeimages9.com

วัดล้านขวด ชวนให้ชม ชวนให้พินิจพิจารณา ขยะขวดนับล้านใบ ได้สร้างเป็นโบสถ์ ศาลา พระพุทธรูป สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์

วัดล้านขวด ชวนให้ชม ชวนให้พินิจพิจารณา ขยะขวดนับล้านใบ ได้สร้างเป็นโบสถ์ ศาลา พระพุทธรูป สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์

วัดล้านขวด วัดที่สะท้อนให้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ว่าได้ใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาขวดแก้วมากเท่าใด วัดที่สรรคสร้างความงดงามจนไม่มีที่ติ จากกองขยะขวดนับล้านๆใบ จนกลายเป็นจุดเด่นที่ไม่มีวัดไหนเสมอเหมือน ทำให้วัดล้านขวด หรือ วัดป่ามหาเจดีย์แก้วกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ สำหรับใครที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมวัดครั้งแรก จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจอย่างมาก ที่ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างรอบตัวถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีสันโดยเฉพาะ ศาลาฐานสโมสรเจดีย์แก้ว และ สิมน้ำ ซึ่งงดงามอลังการด้วยขวดจำนวนนับแสนใบ

วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ

วัดล้านขวด หรือ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว เป็นวัดที่ดูแปลกกว่าวัดอื่นๆในเมืองไทย เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ต่างถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างวัดจากขวดนี้มาจาก “พระครูวิเวกธรรมาจารย์” หรือ “หลวงปู่ลอด” เมื่อครั้งที่ท่านได้เข้าไปพักปักกลดในป่าช้าหนองใหญ่ (ที่ตั้งวัดล้านขวดในปัจจุบัน) โดยในระหว่างนั้นมีญาติโยมและชาวบ้านแวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ ทำให้หลวงปู่เกิดความคิดที่จะสร้างวัดขึ้นบนพื้นที่ป่าช้าแห่งนี้ แต่เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีขยะจำพวกขวดอยู่มาก ซึ่งท่านเห็นว่าขวดเหล่านั้นมีสีต่างๆ สามารถนำไปตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม และยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าสี ค่ากระเบื้องได้อีก หลวงปู่จึงทำการรวบรวมขวดจากหมู่บ้านในละแวกวัด และจากหมู่บ้านใกล้เคียง นำมาสร้างกุฏิหลังแรก ต่อมาเมื่อวัดล้านขวดเป็นที่รู้จักทั่วไป คนในจังหวัดใกล้เคียงก็ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่วัด โดยต่างคนต่างก็นำขวดติดไม้ติดรถมาบริจาคด้วย จากนั้นอาคารต่างๆ ก็ได้ทยอยถูกสร้างขึ้น กระทั่งวัดล้านขวดกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์ดังเช่นในปัจจุบัน

วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ
วัดล้านขวด ศรีสะเกษ


การเดินทาง

การเดินทางไปยังอำเภอขุนหาญ: จากตัวเมืองศรีสะเกษ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 211 และ 2111 ระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น.


ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก
http://www.freeimages9.com

โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ กรรมเก่าแต่อดีตชาติ เศษกรรมนำพาให้เป็น

โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ กรรมเก่าแต่อดีตชาติ เศษกรรมนำพาให้เป็น

โรคย้ำคิดย้ำทำหรือโรค OCD เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะทรมานมากๆ ทั้งกายและใจ ซึ่งอาการของโรคในแต่ละคนก้เป็นไม่เหมือนกันอาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ ถ้าหากคุณผู้อ่านสงสัยว่าอาการที่เราเผชิญอยู่เป็นเพราะสาเหตุอะไร จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหม จะรักษาอย่างไร ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้หาหนทางที่เหมาะสมกับตัวเองในการรักษาตัวเองกันต่อไปนะค่ะ

อาการดังกล่าวต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ
– กลัวโชคร้ายอย่างไม่มีสาเหตุ กลัวโชคร้าย กลัวแก๊สระเบิด กลัวลูกจะเสียชีวิต กลัวตาย กลัวรถจะชน และอีกมากมาย แบบย้ำคิดอยู่ตลอดเวลา
– คิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ พระพุทธรูป คิดอะไรพิเรนๆ เป็นความคิดที่อยู่ๆผุดขึ้นมาเองโดยไโรคย้ำคิดย้ำทำหรือโรค OCD เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะทรมานมากๆ ทั้งกายและใจ ซึ่งอาการของโรคในแต่ละคนก้เป็นไม่เหมือนกันอาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ ถ้าหากคุณผู้อ่านสงสัยว่าอาการที่เราเผชิญอยู่เป็นเพราะสาเหตุอะไร จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหม จะรักษาอย่างไร ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้หาหนทางที่เหมาะสมกับตัวเองในการรักษาตัวเองกันต่อไปนะค่ะ

อาการดังกล่าวต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ
– กลัวโชคร้ายอย่างไม่มีสาเหตุ กลัวโชคร้าย กลัวแก๊สระเบิด กลัวลูกจะเสียชีวิต กลัวตาย กลัวรถจะชน และอีกมากมาย แบบย้ำคิดอยู่ตลอดเวลา
– คิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ พระพุทธรูป คิดอะไรพิเรนๆ เป็นความคิดที่อยู่ๆผุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาแต่หยุดความคิดไม่ได้
– กลัวสิ่งสรกปรกจนเกินเหตุ เช็ดถูทำความสะอาดตลอดเวลา อาบน้ำวันละหลายๆรอบ แปรงฟันวันละหลายๆหน ล้างมือวันละหลายๆครั้ง
– อาการอีกหลายอาการค่ะ ถ้าอ่านเจอจะรวบรวมมาเก็บไว้ให้ที่นี่นะค่ะ 🙂

สาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในทางการแพทย์
ในปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ แต่จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความเครียดที่เกิดขึ้น
เป็นสาเหตุที่สำคัญ (ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการหลังจากเผชิญเหตุการณ์เครียดรุนแรงหรือเรื้อรัง)
ทำให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง หลายตัว โดยเฉพาะเซโรโทนิน (Serotonin) และความ
ผิดปกติในการทำงานของสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe), Basal Ganglia, Cingulum และ Caudate Nucleus นอกจากนี้โรค OCD สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยพบว่าญาติสายตรงของผู้ป่วยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับคนทั่วไป ผู้ป่วย OCD ร้อยละ 40 อาจมีอาการเป็นๆ หายๆ
ในขณะที่ร้อยละ 60 มีอาการต่อเนื่องเรื้อรัง พบว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะพบโรค
ซึมเศร้าร่วมด้วย โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการของโรครุนแรงและเรื้อรัง โรคในทางจิตเวชอื่นๆ ที่อาจพบร่วม ได้แก่
โรคในกลุ่มวิตกกังวลอื่นๆ และการติดสารเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในทางพุทธศาสนา
โรคย้ำคิดย้ำทำเป็นกรรมเก่ามาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นเศษกรรมที่เมื่อชาติที่แล้วชอบดื่มสุรา โดยมีความรุนแรง ของเศษกรรมดังนี้
ถ้าเศษกรรมยังรุนแรงมาก จะเป็น บ้า โรคจิตต่างๆ
ถ้าเศษกรรมเจือจางลงมา จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ
ถ้าเศษกรรมเจือจางลงมา จะเป็นคนฟุ้งซ่านง่าย วิตกกังวลง่าย ฯลฯ
ถ้าหมดเศษกรรม ก็จะเป็นปรกติ หรือ สร้างบุญตัดรอน แล้วบุญใดตัดรอนได้ดี
ก็บุญจากการทำสมาธิ นี่ไงล่ะค่ะ ทำให้เกิดปัญญา

แนวทางรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ ในทางการแพทย์
การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย OCD คือการรักษาด้วยยาร่วมกับการทำพฤติกรรมบำบัด (Behavioral Therapy) ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนิน ในสมอง เช่น Fluoxetine, Sertraline, Fluvoxamine, Paroxetine, Escitalopram หรือ Clomipramine เป็นต้น
ฤทธิ์ในการรักษาอาจเห็นผลชัดเจนในสัปดาห์ที่ 4 หลังเริ่มการรักษา โดยทั่วไปจะใช้ยานานประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจึงลดขนาดยาลงอย่างช้าๆ โดยผู้ป่วย มักกลับมามีอาการซ้ำได้ หากหยุดใช้ยาก่อนระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับพฤติกรรมบำบัดที่ใช้ในการรักษา OCD ได้แก่วิธี Exposure and Response Prevention นั่นคือ
การให้ผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งที่กังวล และให้คงอยู่ในสภาพนั้น โดยไม่มีพฤติกรรมย้ำทำตามมา เช่น ผู้ป่วยที่กลัวเรื่องความสกปรก จะถูกมอบหมายให้สัมผัสสิ่งที่เขากลัว (เช่น ดิน) อยู่สักพักหนึ่ง โดยไม่อนุญาตให้ล้างมือจนถึงเวลาที่กำหนด (ในระหว่างนั้นอาจใช้ยาหรือเทคนิคอื่นโดยแพทย์ในการช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย) และขยายเวลา
การสัมผัสสิ่งนั้นให้นานขึ้นไปเรื่อยๆ ในการบำบัด ครั้งต่อๆ มา จนผู้ป่วยสามารถสัมผัสสิ่งนั้นได้ โดยมีความกังวลลดน้อยลง แม้ว่าการย้ำคิดย้ำทำจะสามารถพบได้ในคนทั่วไป และอาจไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากนัก แต่สำหรับผู้ป่วย OCD แล้ว อาการย้ำคิดย้ำทำสามารถส่งผลเสียได้อย่างมาก โดยผู้ป่วยเองไม่สามารถควบคุม ความคิดและพฤติกรรมของตนเองได้แม้จะพยายามเพียงใดก็ตาม ความเข้าใจและการให้กำลังใจจาก คนใกล้ชิด นอกจากจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยทรมาน จากอาการนี้น้อยลงแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาโรคนี้ได้อีกด้วย

แนวทางการรักษาของโรคย้ำคิดย้ำทำจากคนที่เคยมีอาการ
1.รักษาด้วยยา (6/10)
2.พฤติกรรมบำบัด (5/10)
3. การปรับความคิด (7/10)
4. นั่งสมาธิ (9/10)
5. สวดมนต์แผ่เมตตา ขออโหสิกรรม (5/10)
6. ออกกำลังกาย (5/10)
7. ทำกิจกรรมเยอะๆ (4/10)
8. กินอาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นๆ (4/10)
ดูรายละเอียดของแต่ข้อได้จากเว็บไซต์นี้เลยค่ะ http://ocdthai.wordpress.com

แนวทางรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำตามหลักพุทธศาสนา
โรคย้ำคิดย้ำทำของเราที่เกิดขึ้นเป็นเพราะใจเราไม่เข็มแข็งพอที่จะต่อสู้กับโรค ใจเราเลยมักไหลไปสู่ที่ๆมันเคยไหลไปบ่อยๆ จนเป็นความเคยชิน ฝืนไม่ค่อยจะได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ทรมารและบั่นทอนจิตใจของผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำยิ่งนัก ซึ่งการไหลไปของใจนั้นบางทีก้อก่อให้เกิดเป็นจิตอกุศลได้ ดั้งนั้นเราต้องมาฟื้นฟูจิตใจของเราให้เข็มแข็งและตั้งมั่นที่จะต่อสู้กับโรคนี้ให้หายอย่างเด็ดขาดกันดีกว่าค่ะ โดยเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาที่คิด
ทำ พูด จะสามารถทำให้เราฝืนมันได้ ทุกครั้งที่ความคิดไม่ดีเกิดก้อรู้แล้วคอยเตือนตัวเองให้หยุดคิดในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุด พอใจมันจะคิดก้อดึงให้จิตมันมาอยู่กับสิ่งที่เราทำ ความคิดมันก้อจะไม่ก่อตัวขึ้น จะทำให้เรามีสติมากขึ้น จะทำให้เราคิดดี ทำดี ค่ะ นอกจากนี้ถ้าใจเรา เข้าไปยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไป ไม่ยอมปล่อย ทั้งเรื่องที่เคยทำให้เสียใจ เศร้าใจ จนก่อให้เกิดความโกรธ ความพยาบาท อยากแก้แค้น ผู้เขียนแนะ นำว่าควรปล่อยมันไปเถอะค่ะ ลองคิดดู มือที่ไม่ถืออะไรเลยเป็นมือที่ว่างเปล่า เบา สบายๆ พอไปถืออะไรสักชิ้นก้อเริ่มหนัก ถือเยอะๆก้อหนักเข้าไปใหญ่ ยิ่งถือนานก้อยิ่งทรมาน วางของหนักดีกว่าเบา สบาย ใจเป็นสุขได้บุญด้วยค่ะ เมื่อไรที่ใจเราปล่อย ใจเราจะมีสติ ใจเราจะเข็มแข็งค่ะ โรคย้ำคิดย้ำทำก้อเรื่อง
จิ๊บๆ ไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเสียเมื่อไหร่ จริงไม๊ค่ะ ^___^

สิ่งที่ผู้เขียนคิดว่า การรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำได้ดีที่สุดคือการทำสมาธิ เพราะการทำสมาธิจะเป็นการสร้างวาสนาบารมีทำให้จิตใจเราเข็มแข็ง มีสติระลึก รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา คิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ และสามารถหายขาดจากอาการโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างแน่นอนค่ะ คอนเฟริม ^^
ผู้เขียนแนะนำให้ฟังวีดีโอของพระอาจารย์ที่ท่านปฎิบัติดีปฎิบัติชอบหรือผู้รู้นั่นเองค่ะ
การอยู่กับปัจจุบันขณะของท่าน ว วชิระเมธี

การฝึกจิตของหลวงปู่วิริยังค์

การดูจิตของหลวงพ่อปราโมช ปราโมชโช


การนั่งกรรมฐานแก้กรรมของ หลวงพ่อจรัญ

การมีชีวิตด้วยจิตว่างของหลวงพ่อพุทธทาส


การเข้าใจสภาวะจิต

เทคนิคการรู้ใจและการปรับใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์

บทความเกี่ยวกับโรคที่ดีและมีประโยชน์มากๆคือเรื่องวิธีการตัดวงจรอุบาทว์ของการย้ำคิดย้ำทำ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาให้อ่านนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก้อน้อยแก่ผู้ป่วยย้ำคิดย้ำนะค่ะ ขอให้ทุกท่านหายจากอาการป่วยโดยเร็วพลันนะค่ะ เอาใจช่วยค่ะ สู้ๆๆ ^____^

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก
AUGUST 2011 MEN’S HEALTH 15
www.pantip.com