Recent Posts

ความทุกข์สอนให้เรามีปัญญา

ความทุกข์สอนให้เรามีปัญญา

“…อะไรที่มันยากลำบากมาก เราก็ต้องสู้ ต้องอดทน […]

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้าเยี่ยมหลวงพ่อเกษม เขมโก

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้าเยี่ยมหลวงพ่อเกษม เขมโก

เรื่องเล่าที่ท่านอาจยังไม่รู้ เกี่ยวกับรูปในห […]

เพลงบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เสียงเด็ก

เพลงบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เสียงเด็ก

เป็นเพลง บทสวดมนต์ ที่ฟังแล้ว สบายใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังค่ะ เวลาเครียดจากงาน หรือ บางสิ่งบางอย่าง เวลาเปิด เพลงบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เสียงเด็ก ฟังแล้ว รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายทางอารมณ์ รู้สึกเบา สบาย ปลอดโปร่ง จากความรู้สึกกดดันจากภายนอกอย่างมากนะคะ หากใครกำลังเครียดอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง หรือ ไม่สบายใจ กับบางสิ่งบางอย่าง ลองเปิด เพลงบทสวด นี้ฟังนะคะ ช่วยได้จริงๆค่ะ ^^

ร่วมสร้างมหาเจดีย์ วัดศรีสุวรรณ เขื่อนแดง

ร่วมสร้างมหาเจดีย์ วัดศรีสุวรรณ เขื่อนแดง

ด้วย ทางวัดศรีสุวรรณ (เขื่อนแดง) ได้จัดสร้างม […]

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สร้างธรรมนิเวศ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สร้างธรรมนิเวศ

ในชีวิตของคนๆ หนึ่งคนเมื่อเกิดมา ย่อมต้องเผชิ […]

พญานาคฟังธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พญานาคฟังธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านมีความเกี่ยวข้องกับพวก “พญานาค” อยู่อย่างลึกลับ

จากข้อความในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งเรียบเรียงโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวไว้ว่า

ในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวก อยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร ในภาคเหนือและภาคอีสาน ตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรม อยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืน

พระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์ เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม พญานาค ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรพ์ วิทยาธร และภูตผีปิศาจที่มาจากที่ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

ท่านถือเป็นเรื่องธรรมดา เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษย์ชาติต่าง ๆ ในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เล่าว่า

ขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเณรตอนกลางคืน ที่หมู่บ้านสามผง นครพนม ได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศน์ท่านแทบทุกคืน โดยเฉพาะวันพระ พญานาคมาทุกคืน ถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเณร พญานาคก็มาตอนดึกขณะที่ท่านเข้านั่งสมาธิภาวนา

ส่วนเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมีมาห่าง ๆ ไม่เหมือนอยู่ที่อุดรฯ หนองคาย

ยิ่งวันเข้าพรรษาและวันกลางพรรษา และวันปวารณาออกพรรษาด้วยแล้ว ไม่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะพักจำพรรษาอยู่ที่ไหน แม้แต่ในตัวเมือง ก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง ชั้นใดชั้นหนึ่ง และที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมเทศนาท่านมิได้ขาด เช่น ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น

เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทย ทางทิศตะวันตกนครหลวงพระบาง ภูเขาลูกนี้อยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขง

พระอาจารย์มั่นเล่าว่า

ที่ใต้เชิงเขาลูกนั้น มีเมืองพญานาคตั้งอยู่ ใหญ่โตมาก หัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอ และมักมากันมากมายในบางครั้ง พวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดา พวกเทวดาทั้งเบื้องต้นและเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอ ๆ กัน หมายถึงปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะ

ส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้นพวกพญานาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอ ๆ กัน

พระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่เชิงเขาลูกนั้นนานพอสมควร พวกพญานาคมาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านแทบทุกคืนพวกพญานาคมาเยี่ยมคารวะท่านไม่ดึกนัก ท่านว่าอาจเป็นเพราะที่พักของท่านสงัดเงียบ ห่างไกลจากหมู่บ้านก็ได้ พวกพญานาคจึงมาเยี่ยมในราว 4-5 ทุ่ม

ส่วนสถานที่อื่น ๆ พวกพญานาคมาดึกกว่านี้ก็มี เวลาขนาดนี้ก็มี พวกพญานาคตามสถานที่ต่าง ๆ มีความเคารพเลื่อมใสท่านมาก พวกเขาจัดให้บริวารพญานาคมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันกลางคืน โดยผลัดเปลี่ยนวาระกันมิได้ขาด

ท่านไปอยู่สถานที่ใดพวกพญานาคในสถานที่นั้นมักอาราธนานิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นนาน ๆ เพื่อโปรดพวกเขา

เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ พักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมา อำเภอแม่ปั๋ง เชียงใหม่ พระอาจารย์มั่นเล่าว่า ท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มี ท้าวสักกเทวราช เป็นหัวหน้ามาก เป็นพิเศษ

แม้หน้าแล้งท่านจะหลีกเลี่ยงออกไปเที่ยววิเวกองค์เดียว อยู่ในถ้ำดอกคำ ท้าวสักกเทวราชก็พาพวกเทวดาติดตามไปเยี่ยมท่าน ซึ่งพวกเทวดามาแต่ละครั้งนี้ มากันเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุด

ถ้าพวกที่ไม่เคยมา ท้าวสักกเทวราชต้องเตือนให้พวกเขาเข้าใจวิธีฟังธรรม ก่อนที่พระอาจารย์มั่นจะแสดงให้ฟัง โดยมากพระอาจารย์มั่นท่านแสดง “เมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหาร” ให้พวกเทวดาฟัง เพราะพวกเทวดาชอบฟังธรรมนี้มากเป็นพิเศษ

พวกเทวดาชอบสถานที่อยู่ลึก ๆ เงียบสงัดห่างไกลจากมนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนซากศพ เนื่องจากมนุษย์กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์หลายชนิดมาก ในท้องในกระเพาะมนุษย์จึงเต็มไปด้วยซากศพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่งกลิ่นเหม็นกระจายออกมา ตามรูขุมขน แต่มนุษย์ด้วยกันเคยชินกลิ่นของกันและกัน เลยไม่รู้สึกว่าเหม็นเหมือนกลิ่นศพ

ซึ่งผิดกับพวกเทวดามีจมูกพิเศษสัมผัสได้ว่องไวเป็นสภาวะทิพย์ จึงสามารถได้กลิ่นเหม็นเน่าซากศพ โชยออกมาจากร่างมนุษย์ได้เต็มที่ ทำให้สะอิดสะเอียนเหียนรากทนไม่ไหว ไม่ต่างอะไรกับคนเราทนไม่ได้กับกลิ่นซากศพเน่า ๆ ในโลงศพฉะนั้นแหละ

พวกเทวดาทุกคนทุกภูมิเคารพท่านพระอาจารย์มั่นและเคารพสถานที่บำเพ็ญเพียรของท่านมาก แม้แต่ทางเดินจงกรมที่ญาติโยมชาวบ้านเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้พระอาจารย์มั่นเดินได้สะดวก พวกเทวดาก็ไม่กล้าผ่านทางจงกรม ต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไป

พวก “พญานาค” ก็เช่นเดียวกัน เวลาเข้ามาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่าน พวกพญานาคไม่กล้าเดินเข้าทางจงกรมเลย ต้องเดินอ้อมไปทางอื่น

บางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์พระอาจารย์มั่นในกิจบางอย่าง ให้ไปโปรดพวกพญานาค คล้ายกับมนุษย์เรามานิมนต์พระไปในงานไม่มีผิดเลย

พญานาคเชียงดาว

พญานาคที่เป็นมิจฉาทิฐิ ไม่รู้จักพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็มีเหมือนกัน

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระเล่าว่า

สมัยเมื่อครั้งท่านไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ ถ้ำเชียงดาว ถ้ำที่ว่านี้ไม่ใช่ถ้ำเชียงดาวซึ่งยาวเข้าไปในกลางเขาที่ประชาชนเข้าไปเที่ยวกัน หากเป็นอีกถ้ำหนึ่งซึ่งอยู่สูงขึ้นไป ประชาชนขึ้นไปไม่ถึง เพราะทำเลซ่อนเร้นลับตา ถ้ำที่ท่านขึ้นไปบำเพ็ญเพียรนี้แหละ มีพญานาคตนหนึ่งเฝ้ารักษาถ้ำอยู่มาเป็นเวลานาน

พญานาคตนนี้ไม่ได้ปรากฏร่างออกมาให้พระอาจารย์มั่นเห็นด้วยสายตาธรรมดา หากแต่พระอาจารย์มั่นสามารถมองเห็นได้ด้วยนัยน์ตาทิพย์ว่า

พญานาคตนนี้มีกายทิพย์หรือปรมาณู มีวังอันสวยงามอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำอันเร้นลับยากที่ปุถุชนธรรมดาจะล่วงรู้เห็นได้ พญานาคตนนี้คอยโผล่หัวจ้องมองจับผิดท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดเวลา คือจ้องมองอยู่ในถ้ำลึกเวียงวังของตน ไม่ได้โผล่เข้ามาใกล้ที่พักของพระอาจารย์มั่นแต่อย่างใด แต่พญานาคมีสายตาเป็นทิพย์มองไกล ๆ แค่ไหนก็ย่อมเห็นได้

แต่พญานาคตนนี้ก็ยอมรับฟังเทศนาธรรมจากพระอาจารย์มั่นในที่สุดจนได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dharma-gateway.com

สวดขจัดภัย ไล่สิ่งอัปมงคล

สวดขจัดภัย ไล่สิ่งอัปมงคล

บทสวดมนต์บทนี้ เป็นบทสวดมนต์ที่มีอนุภาพอย่างม […]

อาหารมังสวิรัติร้านอิ่มบุญเพลินจิต

อาหารมังสวิรัติร้านอิ่มบุญเพลินจิต

เป็นร้านอาหารมังสวิรัติที่ไปทานบ่อยมากถึงมากท […]

เที่ยววัดโพธิ์

เที่ยววัดโพธิ์

มาเที่ยววัดโพธิ์ทั้งทีจะได้ชมอะไรบ้าง บางท่านที่มาเที่ยววัดโพธิ์อาจไม่ทราบว่าวัดโพธิ์นี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเรามาช้านาน ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและได้รับการบูรณะเรื่อยมาจากพระมหากษัติย์ไทยทุกพระองค์จวบจนปัจจุบันนี้ วัดโพธิ์เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามและศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากทุกปี

วันนี้ พี่ปูลู จะพาเที่ยวชมวัดโพธิ์แบบเจาะลึกกันเลยค่ะ รับรองว่าสนุกและได้ความรู้อย่างครบครัน ตามทีมงานของเรามาเลยนะคะ 🙂

จุดแรกที่เราจะไปเยี่ยมชมของวัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของวัดโพธิ์ คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์ ขนาดใหญ่ นั่นเองค่ะ ทีมงานเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันทุกคนนะค่ะ เพราะจะเห็นตามทีวี หนังสือ หรือ นิตยสาร บ่อยๆค่ะ ไปชมความงดงามกันเลยค่ะ

พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์
พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์
พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์
พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์

หลังจากที่เราไหว้พระขอพร ชื่นชมความงดงามขององค์พระนอนแล้ว ได้เวลาที่เราจะไปชื่นชมความงามภายในบริเวณวัดกันต่อค่ะ เราไปต่อกันที่ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ค่ะ โห้ แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า น่าสนใจมากแค่ไหน นะคะ 🙂 ไปกันเลยค่ะ ^^

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว สถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีน โดยจะมีตุ๊กตาหินจีนประดับอยู่ประตูละ 1 คู่ องค์พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เป็นพระมหาเจดีย์ของรัชกาลที่ 1,2,3,และรัชกาลที่ 4 ค่ะ

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล
พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

ถัดจากพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลเข้าไปด้านในของวัดโพธิ์ เราจะพบพระพุทธรูปมากมาย ตามภาพที่ปรากฎเลยค่ะ สวยงามมากๆ

วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์

จุดหมายต่อไปของเราที่จะพลาดไม่ได้คือ การไปนมัสการ พระพุทธเทวปฏิมากร ภายในพระอุโบสถด้านในสุดของวัดโพธิ์กันค่ะ ทางเดินเข้ามาจะลึกลับซับซ้อนสักนิดแต่ไม่ยากเกินไปที่เราจะไปเที่ยวชม อุโบสถหลังนี้กันนะคะ พระอุโบสถที่ประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นโบถ์เก่าแก่ ภายในโบถ์มีภาพวาดสวยงามมากๆ บ่งบอกถึงความเชื่อ ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาของคนในยุคนั้นจริงๆ ชอบมองภาพวาดของโบถ์แห่งนี้เสมอเมื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวและทำบุญที่วัดนี้ สวยงามมากๆเหมือนเราย้อนเวลากลับไปในอดีตค่ะ มีมนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูก 🙂 บางครั้งถ้ามีเวลาว่าง พี่ปูลูก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นที่นี่นะคะ เปลี่ยนบรรยากาศจากการสวดประจำที่วัดแถวบ้านพักค่ะ 🙂 บรรยากาศยามเย็นที่วัดแห่งนี้เงียบสงบมากๆ ไม่เหมือนตอนช่วงกลางวันสักเท่าไหร่ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศาลาสี่หน้า คือ วัดคูหาสวรรค ภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) โปรดเกล้าฯ ให้เชิญมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พร้อมทั้งถวายพระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร”

วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
พระพุทธเทวปฏิมากร
พระพุทธเทวปฏิมากร

วันนี้พี่ปูลูพาเที่ยวชมวัดโพธิ์ ตามจุดสำคัญๆ ที่ควรทราบแล้ว เป็นอย่างไรบ้างค่ะ อ่านแล้ว นึกอยากไปเที่ยววัดโพธิ์กันเลยใช่ไหมค่ะ 🙂 พี่ปูลู หวังว่าบทความ เที่ยววัดโพธิ์ ของพี่ปูลู จะเป็นประโยชน์อยู่มิใช่น้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับ รีวิว เที่ยววัดพระแก้ว ค่ะ ^__^

การเดินทาง
1. โดยรถประจำทาง – สาย 1, 3, 12, 25, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 501, และ 508
2. โดยเรือ – ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน หรือ ท่าเรือปากคลองตลาด

เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 – 18:00 น.
อัตราค่าเข้าชม 100 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2222 1969, Thai Massage School: 0 2221 3686, 0 2622 3550-3

ประวัติวัดโพธิ์ โดยย่อ

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เดิมทีวัดโพธิ์มีชื่อว่า วัดโพธาราม ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงสมัยอยุธยา ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี

วัดโพธิ์ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุก พระองค์ทรงถือว่า วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก และทรงถือเป็นพระราชประเพณี ที่จะทรงบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล

สมัยรัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะวัดโพธาราม โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ ตลอดจนบูรณะของเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2331 – 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ และทรงโปรดเกล้าให้สร้าง

สมัยรัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยได้ทรงสร้าง วิหารพระพุทธไสยาส ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของวัดโพธิ์มากๆ เพราะ พระพุทธไสยาส หรือเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และทรงโปรดเกล้าให้สร้าง พระมหาเจดีย์ขนาบข้างกับพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ ของรัชกาลที่ 1 โดยมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบ ขนาดและความสูงเหมือนกันทุกประการ ต่างเพียงสีกระเบื้องที่มาประดับเท่านั้น โดยพระมหาเจดีย์ทางทิศเหนือของพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณประดับด้วย กระเบื้องเคลือบสีขาว นามว่า “พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิธาน” ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนก ซึ่งนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 2 ส่วนพระมหาเจดีย์ทางทิศใต้ของพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณนั้น ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามว่า “พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร” ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3 ด้วย

สมัยรัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงสร้าง พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย โดยองค์พระมหาเจดีย์มีลักษณะที่แตกต่างจากพระมหาเจดีย์ทั้ง 3 องค์ คือ มีซุ้มคูหาเข้าไปภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย สร้าางมาจากต้นแบบของ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย จากวัดสวนหลวงสบสวรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชา

หลังจากนั้น รัชกาลที่ 4 มีพระราชดำรัสว่าไม่ให้สร้างพระมหาเจดีย์ต่อจากท่านในวัดนี้อีก ที่ท่านสร้างเพราะกษัติย์ทั้ง 4 พระองค์ ทรงเคยเห็นกันทั้ง 4 พระองค์แต่แรก ผิดกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อื่น ดังนั้น การสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลจึงได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมา ซึ่งเป็นที่มาของ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก th.wikipedia.org

เที่ยววัดพระแก้ว

เที่ยววัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัด […]

บทสวดเมตตาใหญ่หลวงพ่อจรัญ

บทสวดเมตตาใหญ่หลวงพ่อจรัญ

บทสวดมหาเมตตาใหญ่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัม […]

สวดพระปริตร

สวดพระปริตร

สวดพระปริตร เพื่อ เป็นเครื่องคุ้มครอง เพื่อความมีสิริมงคล และเพิ่มพูนภาวนาบารมี

โบราณจารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตรไว้ถึง ๑๒ ประการคือ

๑. เมตตปริตร ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และ เป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน
๒. ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ
๓. โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย
๔. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มี สุขภาพดี และมีความสุข
๕. โพชฌังคปริตร ทำให้มี สุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
๖. ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี
๗. รัตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย
๘. วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
๙. มังคลปริตร ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย
๑๐. ธชัคคปริตร ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย การตกจากที่สูง
๑๑. อังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย
๑๒. อภยปริตร ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย

เสียงสวด พระปริตร – สมเด็จพระญาณสังวร

0:01 อัญเชิญพระปริตร
0:40 ชุมนุมเทวดา
2:00 นมัสการ
2:50 ไตรสรคมน์
3:52 สัจจกิริยคาถา
4:50 มหาการุณิกะคาถา
6:10 นะโมการัฏฐกคาถา
7:22 นะมะการะสิทธิคาถา
9:48 มงคลสูตร
12:51 ระตะนะสุตตัง
20:54 โพชฌังคะปะริตตัง
23:09 อาฏานาฏิยะปะริตตัง
32:24 สักกััตตวา
33:26 สามัญญานุโมทนาคาถา
34:15 อิติปิโส
36:00 พุทธชัยมงคลคาถา
39:29 มหาการุณิโก นาโถ
39:52 ชยันโต
40:22 สุนักขัตตัง

สิ่งที่ได้รับจากการฟังบทสวดพระปริตร หรือ ตั้งใจสวดพระปริตร อานุภาพ ของพระปริตรสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้อย่างดีเยี่ยม ดังมีปรากฎในคัมภีร์อรรถกถากล่าวไว้ว่า ในสมัยพุทธกาล เมื่อเมืองเวสาลีประสบภัย ๓ อย่างคือ ความอดอยากแร้นแค้น การเบียดเบียนจากอมนุษย์ และการแพร่ของโรคระบาด พระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้พระอานนท์สวดรัตนปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระรัตน ตรัย ภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงสงบลง

ขอขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนจากเว็บ http://palungjit.org

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

สวดมนต์ทำวัตรเย็นจากวิดีโอชุดนี้ช่วยให้หลายๆค […]

โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์-วงแหวน

โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์-วงแหวน

โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์-วงแหวน เป็นบ้านโครงการใ […]

โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน

โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน

โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน เป็นทาวน์โฮมใหม่ พร้อมอยู่ ย่านชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการตั้งอยู่ไม่ไกลกับ เซ็นทรัล เวสต์เกต และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เท่าไหร่ ห่างประมาณ 20 กิโลเมตร ออกแบบสไตล์โมเดิล สวย น่าอยู่มากๆ โครงการนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ สร้างสโมสรและโรงหนังส่วนตัว ให้ด้วย ซึ่งโครงการส่วนมากจะไม่ค่อยมีให้ แต่โครงการนี้มีให้ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมา หากใครที่กำลังมองหา ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บนทำเลศักยภาพย่านชัยพฤกษ์-วงแหวน ใกล้รถไฟฟ้า+เซ็นทรัล โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวค่ะ

Extra Function
เหนือกว่า เพราะให้มากถึง 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมเพิ่มฟังก์ชันพิเศษ อาทิ ครั้งแรกกับห้องพระ ในทาวน์โฮม 2 ชั้น มีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องต่างๆ ได้ตามต้องการ พิเศษกับ GOLDEN KITCHEN นวัตกรรมครัวไทย

Extra Spec
พิเศษกว่า ให้มาตรฐานวัสดุเทียบเท่าบ้านเดี่ยว เน้นคุณภาพและดีไซน์ที่ลงตัว อาทิ ประตูหน้าต่าง UPVC พร้อมโคมไฟ Downlight ทั้งหลัง ฝ้าเพดานชั้น 2 สูงเกือบ 3 เมตร ทำให้โปร่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก

Extra Location
ความสุขบนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อได้หลายหลากเส้นทาง ทั้งถ.กาญจนาฯ ถ.ชัยพกฤษ์ ถ.ราชพฤกษ์ ใกล้เซ็นทรัลเวสต์เกต บิ๊กซี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์และใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่) มีอาคารจดรถรองรับ 1,800 คัน

แกลลอรี่ (รูปภาพของโครงการ)

คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายให้ภาพใหญ่ขึ้น

« 1 ของ 2 »

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน
เจ้าของโครงการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
เบอร์โทร 06 2656 8818
เว็บไซต์ http://www.goldenland.co.th
พื้นที่โครงการ 37 ไร่
ลักษณะโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนบ้าน 393 ยูนิต
พื้นที่ใช้สอย เริ่มต้นที่ 96 – 130 ตร.ม.
เนื้อที่บ้าน เริ่มต้นที่ 16.30 ตร.วา.
จำนวนห้อง 3-4 ห้องนอน, 2-3 ห้องน้ำ, ห้องพระ
ที่จอดรถ 1-2 คัน
ค่าส่วนกลาง ตารางวาละ 33 บาท/เดือน
ปีที่สร้างเสร็จ พร้อมเข้าอยู่
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • คลับเฮ้าส์
 • สระว่ายน้ำ
 • สวนสาธารณะ
 • กล้องวงจรปิด
 • รปภ. 24 ชม.
สถานที่สำคัญใกล้เคียง
 • โรงพยาบาลไทรน้อย (600 ม.)
 • ตลาดน้ำ บางกรวย – ไทรน้อย (5 กม.)
 • ตลาดเคหะบางบัวทอง (10 กม.)
 • ตลาดโลตัส บางกรวย – ไทรน้อย (12 กม.)
 • ตลาดสมบัติบุรี (13 กม.)
 • แม็กโคร บางบัวทอง (15 กม.)
 • โรงพยาบาลบางบัวทอง (15 กม)
 • โรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์ (16 กม.)
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง (17 กม.)
 • เทสโก้โลตัส บางบัวทอง (18 กม.)
 • บิ๊กซี บางใหญ่ (20 กม.)
 • เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต (20 กม.)
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (20 กม.)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี (20 กม.)
 • The Crystal PTT (21 กม.)
 • โรงพยาบาลปากเกร็ด (24 กม.)
 • บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ (25 กม.)
 • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (25 กม.)
 • โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี (25 กม.)
 • Home Pro แจ้งวัฒนะ (26 กม.)
 • โรงพยาบาลบางใหญ่ (26 กม.)
 • กระทรวงพาณิชย์ (27 กม.)
 • อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี (29 กม.)
 • บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ (29 กม.)
 • The Walk ราชพฤกษ์ (30 กม.)
 • เอสพลานาด งามวงศ์วาน – แคราย (30 กม.)
 • เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ (30 กม.)
 • เทสโก้โลตัส บางใหญ่ (30 กม.)
 • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (31 กม.)
 • HomeWorks ราชพฤกษ์ (32 กม.)
 • ไอทีสแควร์ (32 กม.)
 • Home Pro ราชพฤกษ์ (33 กม.)
 • The Crystal SB (35 กม.)
 • สนามบินดอนเมือง (37 กม.)
 • ม.เกษตรศาสตร์ (37 กม.)
 • ม.เซนต์จอห์น (40 กม.)

แบบบ้าน

แบบบ้าน Turquoise Plus (เทอร์ควอยซ์ พลัส)

แบบบ้าน Turquoise Plus เทอร์ควอยซ์ พลัส
 • พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.
 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
 • ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพระ, ครัวไทย, ซักรีด
 • ที่จอดรถ 2 คัน

แบบบ้าน Amethyst (อเมทิสต์)

แบบบ้าน Amethyst อเมทิสต์
แบบบ้าน Amethyst อเมทิสต์
 • พื้นที่ใช้สอย 101 ตร.ม.
 • 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 • ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร, ครัวไทย, ซักรีด
 • ที่จอดรถ 1 คัน

แบบบ้าน Amber (แอมเบอร์)

แบบบ้าน Amber แอมเบอร์
แบบบ้าน Amber แอมเบอร์
 • พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม.
 • 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 • ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร, ครัวไทย, ซักรีด
 • ที่จอดรถ 1 คัน

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

ที่ตั้งโครงการ (Location)

พิกัด Google : 13.983798 , 100.321106

โกลเด้น ทาวน์ 2 อ่อนนุช-พัฒนาการ

โกลเด้น ทาวน์ 2 อ่อนนุช-พัฒนาการ

โกลเด้น ทาวน์ ๒ อ่อนนุช-พัฒนาการ เป็นทาวน์โฮม […]

โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา-คู้บอน

โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา-คู้บอน

โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา-คู้บอน เป็นทาวน์โฮม โ […]

โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว

โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว

โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว เป็นทาวน์โฮมโครงการใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลย ย่านบางนา-สุวรรรภูมิ ทาวน์โฮม ออกแบบสไตล์โมเดิล คลาสสิค สวย น่าอยู่มากๆ โครงการนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ สร้างสโมสรและโรงหนังส่วนตัว ให้ด้วย ซึ่งโครงการส่วนมากจะไม่ค่อยมีให้ แต่โครงการนี้มีให้ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมา หากใครที่กำลังมองหา ทาวน์โฮมโครงการใหม่ ใกล้ๆ สนามบินสุวรรรภูมิ โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวค่ะ

Extra Facilities สุขยิ่งกว่า กับคลับเฮาส์ดีไซน์หรู พร้อมสระว่ายน้ำ และเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น กับสวนสวยมีสไตล์ รองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวได้อย่างไม่จำกัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

Extra Location
ความสุขบนทำเลศักยภาพ ใกล้เมกะบางนา ซีคอนแสควร์ เซ็นทรัล บางนา และ เดอะพาซิโอ เข้าออกได้หลายเส้นทาง ทั้ง ถ.อ่อนนุช ถ.ลาดกระบัง ถ.บางนาตลาด เชื่อมต่อ ถ.วงแหวนกาญาภิเษก ถ.มอเตอร์เวย์-พระรามเก้า ใกล้แอร์พอร์ตลิ้งค์ และสนามบินสุวรรณภูมิ

แกลลอรี่ (รูปภาพของโครงการ)

คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายให้ภาพใหญ่ขึ้น

« 1 ของ 2 »

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว
เจ้าของโครงการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สุมทรปราการ
ราคาเริ่มต้น 2.71 ล้านบาท
เบอร์โทร 062 6614 988
เว็บไซต์ http://www.goldenland.co.th
ลักษณะโครงการ ทาวน์โฮม 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย เริ่มต้นที่ 101-131 ตร.ม.
เนื้อที่บ้าน เริ่มต้นที่ 19 ตร.วา.
จำนวนห้อง 4 ห้องนอน, 2-3 ห้องน้ำ, 1 ห้องพระ
ที่จอดรถ 1-2 คัน
ค่าส่วนกลาง ตารางวาละ 34 บาท/เดือน
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • คลับเฮ้าส์
 • สระว่ายน้ำระบบเกลือ
 • ฟิตเนส
 • สวนพักผ่อน
 • กล้องวงจรปิด
 • รปภ. 24 ชม.
สถานที่สำคัญใกล้เคียง
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว (4 กม.)
 • The Paseo ลาดกระบัง  (5 กม.)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (8 กม.)
 • เมกะ และ อีเกีย บางนา (14 กม.)
 • เทสโก้ โลตัส บางนา (15 กม)
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์ (16 กม.)
 • Index Livingmall บางนา (21 กม.)
 • บิ๊กซีบางนา (22 กม.)
 • เซ็นทรัลบางนา (22 กม.)
 • ไบเทค บางนา (22 กม.)
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (22 กม.)

แบบบ้าน

แบบบ้าน Turquoise Plus (เทอร์ควอยซ์ พลัส)

โกลเด้นทาวน์บางนา-กิ่งแก้ว
โกลเด้นทาวน์บางนา-กิ่งแก้ว
 • พื้นที่ใช้สอย 131 ตร.ม.
 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
 • ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพระ, ครัวไทย, ซักรีด
 • ที่จอดรถ 2 คัน

แบบบ้าน Amethyst (อเมทิสต์)

โกลเด้นทาวน์บางนา-กิ่งแก้ว
โกลเด้นทาวน์บางนา-กิ่งแก้ว
 • พื้นที่ใช้สอย 101 ตร.ม.
 • 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 • ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร, ครัวไทย, ซักรีด
 • ที่จอดรถ 1 คัน

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

ที่ตั้งโครงการ (Location)

พิกัด Google : 13.688556 , 100.728167

โกลเด้น ทาวน์ บางนา-สวนหลวง

โกลเด้น ทาวน์ บางนา-สวนหลวง

โกลเด้น ทาวน์ บางนา-สวนหลวง เป็นทาวน์โฮมโครงก […]