ป้ายกำกับ: คิดผิด ชีวิตเป็นทุกข์

วางใจผิดชีวิตเป็นทุกข์

วางใจผิดชีวิตเป็นทุกข์

“ฉันทำผิดอะไร ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ ?” หญิงชร […]