ป้ายกำกับ: ทำด้วยปัญญา

มัวแต่สร้างมารอยู่ได้ มนุษย์หนอ

มัวแต่สร้างมารอยู่ได้ มนุษย์หนอ

มารจะมี เมื่ออยากดี หรืออยากได้ แม้อยากตาย ก็ […]