ป้ายกำกับ: พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เผชิญผีเณรน้อย