ป้ายกำกับ: พระไพศาล วิสาโล

วางใจผิดชีวิตเป็นทุกข์

วางใจผิดชีวิตเป็นทุกข์

“ฉันทำผิดอะไร ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ ?” หญิงชร […]